chữ ký số vnpt

Xuất file Cert khi chuyển đổi nhà cung cấp chữ ký số

Khi khách hàng đăng ký chuyển đổi sang nhà cung cấp chữ ký số mới, khách hàng cần xuất file Certificate và gửi về nhà cung cấp chữ ký số để phía nhà cung cấp nắm được thông tin chi tiết của quý khách hàng.

Sau đây là quy trình hướng dẫn các bước thực hiện xuất File Cert khi chuyển đổi nhà cung cấp chữ ký số

Bước 1: Đăng nhập vào token bằng phần mềm của token đó (Ví dụ: VNPT CA – PKI Token Manager hay Vina-CA Token Manager, …)

Bước 2: Chọn xem Chứng thư số để có màn hình dưới như dưới

chương trình quản lý TOKEN

Chương trình quản lý USB TOKEN chữ ký số

Bước 3: chọn tab Details và chọn Copy to File

hướng dẫn copy file cert

Hướng dẫn copy file cert

Bước 4: Chọn Next

cửa sổ export file cert

Cửa sổ export file cert

Bước 5: Chọn như hình dưới và nhấn Next

chọn chuẩn export file cert

Chọn chuẩn export file cert

Bước 6: Đặt tên file theo quy tắc MST.p7b => Nhấn Next

đặt tên file trước khi xuất file cert

Bước 7: Nhấn Finish để kết thúc

hoàn tất quá trình xuất file cert

Hoàn tất quá trình xuất file cert

Khi tạo hợp đồng trên RA cho các gói chuyển nhà cung cấp, cần đính kèm chính xác file Cert của khách hàng như hình dưới

đính kèm chính xác file cert của khách hàng

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *