Vấn đề cần thiết tăng cường quản lý thu nợ BHXH

Sáng ngày 01/6, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định quy định quản lý thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và bảo đảm quyền lợi của NLĐ.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu dự và chủ trì hội thảo. Hội thảo có sự tham gia của đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; Lãnh đạo BHXH, Trưởng Phòng Quản lý thu, Trưởng Phòng Khai thác và thu nợ của BHXH 07 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

Xuất phát từ thực tế tình trạng nợ đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp có giảm nhưng vẫn diễn ra ở nhiều DN, nhiều địa phương với tỷ lệ còn cao, nhằm đảm bảo quyền lợi an sinh cho NLĐ, căn cứ khoản 7 Điều 10 của Luật BHXH năm 2014 quy định trách nhiệm của Bộ LĐ-TB&XH: “Trình Chính phủ quyết định biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng về BHXH của NLĐ”, Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì xây dựng Nghị định quy định về quản lý thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và bảo đảm quyền lợi của NLĐ, để hướng dẫn thực hiện điều khoản nêu trên.

Cụ thể, dự thảo Nghị định gồm 4 Chương và 16 Điều, hiện đang trong quá trình được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến đóng góp – trước khi gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHXH Việt Nam có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ cùng Bộ LĐ-TB&XH xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định này trình Chính phủ ban hành.

quan-ly-thu-no

Tại hội thảo, ý kiến thảo luận của các đại biểu đều thống nhất với dự thảo Nghị định trong việc xác định nguyên tắc đối với quản lý nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp: Thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý nợ; bảo đảm dễ dàng, tạo thuận lợi trong việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho NLĐ trong các đơn vị nợ;…

Đồng thời, nhằm tăng cường công tác quản lý thu hiệu quả ngay từ đầu, gắn kết hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan chức năng có liên quan trong việc cung cấp, chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị; theo đó, đảm bảo quản lý, đôn đốc đơn vị ngay từ khi thành lập và đi vào hoạt động để hạn chế, khắc phục tình trạng trốn đóng, chậm đóng sau này, các đại biểu đều thống nhất bổ sung thêm 01 Điều “Tổ chức quản lý thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với đơn vị hoàn thành việc đăng ký thành lập, hoạt động nhưng chưa đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp” vào dự thảo Nghị định.

Riêng đối với vấn đề giải quyết quyền lợi về BHXH đối với NLĐ trong các DN giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, đơn vị có chủ bỏ trốn mà còn nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, ngoài việc thống nhất với dự thảo Nghị định về việc quy định nguồn kinh phí bảo đảm quyền lợi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho NLĐ tại các đơn vị này được lấy từ tiền lãi mà người sử dụng lao động phải nộp do vi phạm quy định về trốn đóng, chậm đóng BHXH theo Luật BHXH năm 2014.

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo nguyên tắc đóng – hưởng của Luật BHXH năm 2014, các đại biểu cũng đề nghị bổ sung thêm điều khoản “Giao Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ thành lập quỹ để bảo đảm nguồn tài chính xử lý nợ ngoài nguồn kinh phí nêu trên nhằm bảo đảm quyền lợi cho NLĐ về chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp”.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho rằng, Nghị định quy định về quản lý thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và bảo đảm quyền lợi của NLĐ khi được ban hành sẽ điều chỉnh toàn diện, và tác động trực tiếp đến các hoạt động nghiệp vụ của Ngành BHXH. “Công tác thu, quản lý nợ, giải quyết chế độ BHXH, BHYT và đảm bảo quyền lợi an sinh cho NLĐ sẽ được luật hóa một cách cụ thể, chi tiết hơn, tạo thuận lợi cho việc quản lý, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho Ngành BHXH”, Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Để dự thảo Nghị định được hoàn thiện một cách tối ưu nhất, nhằm đảm bảo mục tiêu cuối cùng là bảo vệ, giải quyết thỏa đáng quyền lợi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người tham gia, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị trực thuộc có liên quan, BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục nghiên cứu, tham gia góp ý, xây dựng dự thảo bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao nhất./.

Chữ ký số vnpt vừa cập nhật bảng giá mới nhất bạn đã biết chưa, hãy theo dõi để biết nhé.

Theo:https://baohiemxahoi.gov.vn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *