Trình duyệt web Chrome có khai báo thuế được không?

Tháng 7/2015. Tổng cục Thuế thông báo Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.1 hỗ trợ Người nộp thuế sử dụng dịch vụ Khai thuế qua mạng trên các trình duyệt Web:

0 replies

Comment on this FAQ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *