Hiện thì mình đã mất khẩu trang thuế vậy thì cho mình hỏi làm sao lấy lại mật khẩu để đăng nhập trang thuế

Do vấn đề bảo mật về mật khẩu thì anh vui lòng liên hệ trực tiếp em DT 0909 844 004 để em hổ trợ thay đổi mật khẩu giúp anh.