Triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ trong ngành BHXH

Đánh giá

Tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 2/2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết đang xây dựng và chuẩn bị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017, trong đó giao một số nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến BHXH Việt Nam. Cụ thể, chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, Chính phủ yêu cầu rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục BHXH là 49 giờ.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam cải thiện thứ hạng và điểm số của các chỉ số Khởi sự kinh doanh, Bảo vệ nhà đầu tư; theo dõi, đánh giá về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.

BHXH Việt Nam, rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai thu, cấp sổ, thẻ và chi bảo hiểm xã hội; Áp dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng giữa các cơ quan bảo hiểm xã hội của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tạo lập cơ sở dữ liệu BHXH hội tập trung của cả nước, tiến tới thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội và BH thất nghiệp. Nghiên cứu thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử, tiến tới tích hợp các thông tin BHXH, BH thất nghiệp vào một thẻ điện tử chung; Nâng cao chất lượng công tác giám định, kết nối điện tử với các bệnh viện, phòng khám, đảm bảo chi trả BHYT đúng, kịp thời và tránh thất thoát.

tin tức bảo hiểm xã hội

Đồng thời xây dựng quy trình, thủ tục thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với doanh nghiệp để thống nhất thực hiện. Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các địa phương thống nhất về thẩm quyền, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra.

Đối với giao dịch điện tử phục vụ quản lý nhà nước về BHYT, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh kết nối cơ sở dữ liệu với Bộ Y tế và BHXH Việt Nam để thực hiện giao dịch điện tử phục vụ quản lý nhà nước về BHYT và giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thực hiện đầy đủ, nhất quán những cải cách quy định tại Luật doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành về Khởi sự kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh chủ trì phối hợp với cơ quan thuế, lao động, BHXH kết nối các thủ tục nhằm rút ngắn thời gian khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị cung cấp thông tin báo chí tháng 2/2017, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn đặc biệt nhấn mạnh, yếu tố đặc biệt quan trọng để tăng sức hấp dẫn của chính sách BHXH, BHYT chính là cải cách TTHC, tăng cường ứng dụng CNTT trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ nhằm cắt giảm tối đa thời gian, chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch với cơ quan BHXH. Đơn cử việc xây dựng, đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giám định BHYT không chỉ tạo thuận lợi cho việc quản lý của cơ quan BHXH, mà cả người dân khi đi KCB…

Trong thời gian qua, từ sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã tập trung thực hiện việc đẩy mạnh cắt giảm TTHC. Theo đó, riêng năm 2016, cắt giảm được 38% thành phần hồ sơ, 42% tiêu thức trên tờ khai, biểu mẫu, 54% quy trình, thao tác thực hiện… qua đó giảm thời gian giao dịch cho DN và đối tượng thụ hưởng chính sách. Trong năm 2017, BHXH sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm các TTHC thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam và kiến nghị, đề xuất với các Chính phủ, các bộ sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC nhằm bảo đảm rút ngắn tối đa thời gian thực hiện TTHC về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho cá nhân và tổ chức nhằm rút ngắn thời gian nộp BHXH xuống còn 49 giờ…

Báo cáo của Vụ Pháp chế (BHXH Việt Nam) tại Hội nghị cũng cho biết, hiện cơ quan BHXH đã chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện triển khai thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. BHXH Việt Nam đã xây dựng, ban hành quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử tất cả các lĩnh vực thu, sổ thẻ, giải quyết chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để quy định có hiệu lực cùng hiệu lực của Nghị định (1/3/2017); xây dựng quy trình hậu kiểm giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm quy trình nghiệp vụ, chuẩn kết nối để tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử của tất cả các TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết của ngành theo quy định. Bên cạnh đó, BHXH sẽ tiếp tục hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giao dịch điện tử…

Tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và kiến nghị đề xuất với Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan sửa đổi, ban hành nội dung các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHX nhằm đảm bảo rút ngắn tối đa thời gian thực hiện TTHC về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho cá nhân, tổ chức.

Thiết lập hệ thống tư vấn, giải đáp, chăm sóc khách hàng tập trung, chuyên nghiệp, hiện đại nhằm tiếp nhận, xử lý thông tin, tư vấn giải đáp, hỗ trợ các yêu cầu của cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT.

Đặc biệt, trong năm 2017, một nhiệm vụ trọng tâm của BHXH là nghiên cứu thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử, tiến tới tích hợp các thông tin BHXH, BH thất nghiệp vào một thẻ điện tử an sinh xã hội chung (giai đoạn 2017-2020), đưa vào sử dụng thay thế thẻ giấy, cung cấp cho mỗi người dân một ID duy nhất…

BHXH Việt Nam cũng đang tập trung thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, giao dịch.

Với việc vận hành Hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” giúp quản lý, chỉ đạo theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại BHXH các tỉnh, thành phố. BHXH các tỉnh, thành phố đã thực hiện kết nối dữ liệu phần mềm quản lý tiếp nhận hồ sơ 2.0. Hệ thống cung cấp theo dõi đường đi của hồ sơ, kiểm soát được tiến độ giải quyết hồ sơ của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố, BHXH quận, huyện. Đảm bảo việc thực hiện TTHC tạo các địa phương được công khai, minh bạch.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cũng nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ để rút ngắn thời gian nộp BHXH xuống còn 49 giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và doanh nghiệp.

 Thủ tục đăng ký chữ ký số hiện đại vnpt đơn giản nhanh gọn bạn đã thử chưa?

Theo:http://www.baohiemxahoi.gov.vn

0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *