Thủ tướng đốc thúc các tư lệnh ngành thực hiện giải pháp phát triển Kinh tế – xã hội

Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực phụ trách đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 2/6/2017.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; có giải pháp cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài; phấn đấu đạt được mục tiêu tổng đầu tư toàn xã hội tương đương khoảng 34-35% GDP; rà soát, kiến nghị loại bỏ các điều kiện kinh doanh không phù hợp, bảo đảm nguyên tắc thị trường cạnh tranh, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Siết chặt kỷ cương tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, tập trung vào một số nội dung: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách Nhà nước; chống chuyển giá, thất thu thuế; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; phát triển mạnh thị trường chứng khoán để trở thành kênh huy động vốn quan trọng, chi phí thấp cho doanh nghiệp và các chủ thể khác của nền kinh tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước, chứng khoán theo hướng liên thông, hiện đại, công khai minh bạch, góp phần giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, người dân.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành linh hoạt, hiệu quả các công cụ của chính sách tiền tệ phối hợp với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm tăng trưởng tín dụng trên 20% gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng; phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên; triển khai nghiêm túc, hiệu quả Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; có giải pháp phù hợp huy động các nguồn ngoại tệ, vàng trong dân phục vụ cho đầu tư phát triển.

Thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Bộ trưởng Bộ Công Thương rà soát, chỉ đạo thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao; chỉ đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc tập trung thực hiện tốt các kế hoạch sản xuất, kinh doanh và sản lượng đã đề ra; chủ động làm việc với các địa phương công nghiệp chủ lực có các giải pháp tập trung thúc đẩy các ngành công nghiệp trên địa bàn; tập trung nâng cao chất lượng xúc tiến thương mại; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu; thực hiện các giải pháp kiểm soát nhập khẩu phù hợp, trong đó có biện pháp hàng rào kỹ thuật, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại theo quy định của pháp luật và phù hợp các cam kết quốc tế; thực hiện các giải pháp phát triển mạnh thị trường trong nước; rà soát, kiểm tra, có biện pháp hiệu quả không để đối tác nước ngoài chiếm lĩnh, thâu tóm thị trường bán lẻ trong nước; cùng các bộ ngành liên quan xử lý nghiêm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

Xem thêm:   Đại hội III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được hội cựu chiến binh cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh nông, lâm nghiệp và thủy sản; thực hiện rà soát, điều chỉnh phù hợp các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sản xuất, nuôi trồng liên quan; hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp, người dân có phương án sản xuất kinh doanh, thu hoạch, đánh bắt, nuôi trồng phù hợp, hiệu quả.

Loại bỏ những điều kiện kinh doanh mang tính áp đặt

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án xây dựng lớn; rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh mang tính áp đặt, không phù hợp theo lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục cấp phép xây dựng và chứng chỉ hành nghề xây dựng; nghiên cứu, xử lý căn bản về cát và vật liệu xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao, nhất là các lĩnh vực giao thông, vận tải, logistics; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn của các dự án đầu tư xây dựng trong ngành giao thông để đẩy nhanh tiến độ, tập trung giải ngân các dự án giao thông trọng điểm; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp thất thoát, lãng phí, chậm trễ, vi phạm quy định; chỉ đạo hoàn thiện thủ tục để sớm đầu tư nâng cấp Sân bay Tân Sơn Nhất.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là đối với doanh nghiệp; rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh mang tính áp đặt, không phù hợp theo lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao; có biện pháp đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và thu hút khách du lịch; phấn đấu đạt mục tiêu khách du lịch tăng 30%, thu hút trên 13 triệu lượt khách quốc tế; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; có giải pháp phù hợp khuyến khích tiêu dùng và chi tiêu đối với du khách; tăng cường kiểm tra, giám sát điểm đến và các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân kinh doanh du lịch, xử lý nghiêm các vi phạm.

thu-tuong-xuan-phuc

Giám sát chặt doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Bộ ngành, địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực thi pháp luật đất đai, tài nguyên và môi trường trong quá trình xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư; tập trung làm tốt công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh và các doanh nghiệp, dự án lớn có nguy cơ lớn gây ô nhiễm môi trường.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với doanh nghiệp truyền thông, các nhà mạng và trong ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là đối với khu vực doanh nghiệp; bảo đảm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng ngành, lĩnh vực liên quan theo kịch bản đề ra; tập trung đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch; đẩy mạnh thực hiện bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Xem thêm:   Hệ thống chữ ký số áp dụng cho chứng khoán

Xử lý dứt điểm doanh nghiệp thua lỗ kéo dài

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tập trung chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, bảo đảm đạt được kế hoạch đề ra cho năm 2017; đề cao trách nhiệm người đứng đầu Bộ ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trong triển khai thực hiện và có giải pháp xử lý nghiêm lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước cố tình làm chậm, không thực hiện; bảo đảm công khai minh bạch, thực hiện đúng quy định pháp luật trong cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước; không để thất thoát vốn, tài sản Nhà nước, lợi ích nhóm; xử lý nghiêm các vi phạm; có biện pháp xử lý dứt điểm dự án, doanh nghiệp không hiệu quả, thất thoát, thua lỗ kéo dài, kể cả bằng biện pháp giải thể, phá sản.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc khai thác mỏ sắt Thạch Khê

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về phản ánh trên báo Tiền phong liên quan đến việc khai thác mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, báo Tiền phong điện tử ngày 7/8 có đăng bài “Khai thác mỏ sắt Thạch Khê: Quyết định đầu tư đã là sai lầm”, đề cập đến việc không nên vì sợ mất vốn Nhà nước đã đầu tư mà tiếp tục khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Khi dừng dự án, nếu xảy ra việc mất vốn Nhà nước đã đầu tư, cơ quan chức năng phải truy cứu trách nhiệm những người đã phê duyệt.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu và báo cáo đề xuất Chính phủ.

Đầu tư 2.500 tỷ xây dựng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Cơ sở 2)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Cơ sở 2).

Dự án trên được thực hiện từ năm 2016-2020 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh quản lý với tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng.

Trường Đại học được xây dựng tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu đầu tư xây dựng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Cơ sở 2) kết hợp với bệnh viện thực hành theo mô hình Viện-Trường và tăng cường đội ngũ giảng viên giỏi về lý thuyết và thực hành để mở rộng năng lực đào tạo vào nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới nhằm cung cấp nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam cũng như cả nước, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển mạng lưới y tế quốc gia.

Đề xuất sửa đổi một số điều luật về thuế

Xem thêm:   Tập huấn chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến về đề xuất sửa đổi, bổ dung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế tài nguyên.

Trong Thông báo kết luận tại cuộc họp về nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế tài nguyên (dự án Luật), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát, bổ sung về mục đích, quan điểm xây dựng dự án Luật, trong đó lưu ý phải đáp ứng, tương thích với các Luật mới được Quốc hội ban hành như Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đầu tư… định hướng sản xuất và tiêu dùng, qua đó thực hiện mục tiêu cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế; đúng bản chất của sắc thuế, nhất quán, rõ ràng, công khai, minh bạch, dễ thực hiện, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; phù hợp mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng phát triển; bảo đảm nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu, đặc biệt trong bối cảnh các khoản thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm do thực hiện các cam kết quốc tế; bảo đảm động viên ngân sách, chống xói mòn cơ sở thuế.

Cụ thể, về thuế giá trị gia tăng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xem lại quy định không phải kê khai nộp thuế đối với mặt hàng nông sản ở khâu thương mại; rà soát kỹ thêm nhóm hàng hóa dịch vụ cần nâng lên 11-12% hoặc chuyển từ không chịu thuế giá trị gia tăng sang chịu thuế giá trị gia tăng.

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cần cân nhắc nghiên cứu ý kiến của Bộ Công Thương.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính cần rà soát, nghiên cứu các quy định hiện hành gắn với quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới được Quốc hội ban hành; quy định bù trừ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với trường hợp lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, cần nghiên cứu để bảo đảm minh bạch, không ảnh hưởng tới thu ngân sách của địa phương. Đối với trường hợp doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước, đa số bất động sản thuộc sở hữu Nhà nước, Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ xem việc bù trừ có làm mất tài sản của Nhà nước không? Phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp với bản chất theo hướng tập trung; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp gắn với thực tiễn và lĩnh vực ưu tiên.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý với các nội dụng đề xuất của Bộ Tài chính về thuế thu nhập cá nhân.

Về thuế tài nguyên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cần nghiên cứu tiếp thu ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương.

Đăng ký chữ ký số để thuận tiện hơn trong việc khai thuế online một cách dễ dàng.

Nguồn: https://baohiemxahoi.gov.vn

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
HỔ TRỢ KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ GIA HẠN LIÊN HỆ