Thông Báo Về Việc Kê Khai Thuế Theo Quý

Thông Báo Về Việc Kê Khai Thuế Theo Quý

Đánh giá

Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định chi tiết thi hành. Áp dụng cho doanh nghiệp khai thuế qua mạng bằng chữ ký số , chữ ký số viettel … 

Nội dung thay đổi của Nghị định

Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân ngày 22/11/2012, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.Việc xác định khai thuế TNCN theo quý hay theo tháng cũng đã thay đổi.
 
Ngày 28/06/2013 Bộ Tài chính có Công văn số: 8355/BTC-TCT V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.
 
Để thực hiện đúng theo qui định của ngành, nhằm giảm tần xuất kê khai thuế cho DN và tần xuất tiếp nhận tờ khai của cơ quan thuế. Chi cục thuế quận 3 đề nghị quý Công ty doanh nghiệp và các đơn vị kinh tế thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT, TNCN theo quý từ quí 3/2013 theo hướng dẫn cụ thể trong công văn số 8355/BTC-TCT : Phần A .Về kê khai thuế GTGT theo quý, Phần C mục I. Về việc xác định khai thuế TNCN théo tháng hoặc theo quý.
 
Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo tháng hay quý để thực hiện kê khai thuế GTGT. Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của 07/2013.
Nguồn Tổng Cục Thuế
0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *