thue-gtgt-danh-cho-ca-nhan

Thời hạn chứng thư số và giấy phép của các nhà cung cấp chữ ký số

chukysovnpt.com.vn xin cung cấp thông tin cho khách hàng về thời hạn chứng thư số và giấy phép được tổng cục thuế cung cấp cho các nhà cung cấp.
TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
V/v Thông tin thời hạn giấy phép và chứng thư số của các tổ chức
cung cấp dịch vụ Chữ ký số công cộng

 

Thời hạn chứng thư số và giấy phép của các nhà cung cấp chữ ký số
Căn cứ Công văn số 187/NEAC-HCTH ngày 21/7/2016 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông về thời hạn giấy phép và chứng thư số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CKS) công cộng, Tổng cục Thuế thông tin chi tiết về thời hạn giấy phép và thời hạn chứng thư số như sau:
  • Các nhà cung cấp chữ ký số đã hết hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đang trong quá trình làm thủ tục với Bộ thông tin và Truyền thông để cấp lại giấy phép.
  • Tổng cục thuế thông báo để người nộp thuế được biết và phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng , đảm bảo việc khai nộp thuế điện tử không bị gián đoạn.
 
STT
Doanh nghiệp
Giấy phép
Chứng thư số
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ngày cấp
Ngày hết hạn
1
CKCA
31/05/2011
31/05/2016
11/11/2011
11/11/2016
2
Newtel-CA
13/07/2011
13/07/2016
21/11/2013
21/11/2018
3
Safe-CA
25/08/2011
25/08/2016
03/10/2012
03/10/2017
4
SmartSign
04/11/2011
04/11/2016
26/11/2012
26/11/2017
5
CA2
27/08/2015
27/08/2020
24/09/2015
24/09/2020
6
BKAV-CA
17/03/2015
17/03/2025
15/05/2015
15/05/2020
7
Viettel-CA
28/09/2015
28/09/2020
02/10/2015
02/10/2020
8
FPT-CA
12/10/2015
12/10/2020
21/10/2015
21/20/2020
9
VNPT-CA
27/11/2017         27/11/2022
16/12/2009
16/12/2019

Thời hạn chứng thư số và giấy phép của các nhà cung cấp chữ ký số

 
Các nhà cung cấp chứng thư số đã hết hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đang trong quá trình làm thủ tục với Bộ Thông tin và Truyền thông để cấp lại giấy phép.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *