Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đã được triển khai

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ 1, năm 2017.

Theo đó, việc triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là các quy định liên quan đến phạm vi thực hiện của Ngành và chi trả của quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN); đẩy mạnh thực hiện công tác ATVSLĐ; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường làm việc, không để xảy ra TNLĐ-BNN.

Trong tháng hàng động về ATVSLĐ, BHXH Việt Nam sẽ tập trung triển khai một số nội dung sau:

Thứ nhất, tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách về TNLĐ-BNN theo nhiệm vụ, chức năng được giao. Tập trung cải cách hành chính, ứng dụng CNTT vào quản lý, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân khi tham gia và hưởng các chế độ TNLĐ-BNN.

Thứ hai, tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ, nhất là chế độ, chính sách TNLĐ-BNN.

Thứ ba, tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp và thực hiện các chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, đặc thù theo quy định.

Luu tru 010416

Thứ tư, tổ chức một số hoạt động xã hội, cộng đồng lồng ghép về ATVSLĐ như: thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ có nội dung tuyên truyền về ATVSLĐ.

BHXH Việt Nam yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt nội dung kế hoạch triển khai của ngành BHXH đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành BHXH phải nhận thức đúng ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đảm bảo ATVSLĐ, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân, nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo đảm ATVSLĐ, đồng thời thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT vào quản lý Quỹ TNLĐ-BNN.

Theo Hướng dẫn số 4401/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 sẽ được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 30/5/2017.

Đăng ký chữ ký số điện tử thủ tục đơn giản nhanh gọn mà lại uy tín và chất lượng bật nhất hiện nay.

Theo:http://www.baohiemxahoi.gov.vn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *