Bài viết

Chữ Ký Số VNPT Sử Dụng Cho Bảo Hiểm Xã Hội

Cách thay đổi thông tin trên chương trình khai bảo hiểm xã hội online- ivan vnpt

Khi khách hàng đăng ký thông tin để khai chương trình bảo hiểm xã hội điện tử bằng chữ ký số thì có những thông tin như email, số điện thoại, tên giám đốc bị đánh nhầm, hoặc đơn vị có nhu cầu thay đổi các thông tin trên. Nhưng khi đã đăng ký rồi thì nút chỉnh sửa không thể thay đổi. Chữ ký số vnpt sẽ hướng dẫn cho bạn cách thay đổi các thông tin trên mà không phải gọi điện thoại nhờ bộ phận nữa.