Bài viết

Thông Báo Dừng Nhận Tờ Khai Định Dạng PDF Khi Khai Thuế Bằng Chữ Ký Số

Thông Báo Dừng Nhận Tờ Khai Định Dạng PDF Khi Khai Thuế Bằng Chữ Ký Số

Theo thông báo mới nhất của tổng cục thuế khi dùng chữ ký số khai thuế sẽ không dùng định dạng PDF kể từ ngày 15/04/2015.