Bài viết

Các Bước Đăng Ký Và Nộp Thuế Điện Tử Bằng Chữ Ký Số

Các Bước Đăng Ký Và Nộp Thuế Điện Tử Bằng Chữ Ký Số

Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế bằng chữ ký số và được sự xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế của các ngân hàng thương mại ngay thời điểm vừa gởi hồ sơ nộp thuế qua mạng.

3 Cách Dùng Chữ Ký Số Nộp Thuế Điện Tử

3 Cách Dùng Chữ Ký Số Nộp Thuế Điện Tử

Tại các địa bàn triển khai, trường hợp NNT( người nộp thuế) lo lắng về độ an toàn của hệ thống, chưa tin tưởng vào cán bộ (kế toán) thực hiện giao dịch NTĐT thì chukysovnpt.com.vn giới thiệu 3 phương án đảm bảo việc nộp thuế điện tử bằng chữ ký số được giám đốc phê duyệt: