Bài viết

dieu-kien-khau-tru-thue-gtgt

Làm sao để được giảm thuế GTGT đầu vào

Bộ Tài chính đưa ra quy định nhằm đơn giản hoá các thủ tục hành chính. Theo đó bỏ quy định tài khoản của bên mua và của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế đối với điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT.

Theo hướng dẫn mới tại Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng, thực hiện từ 15/12/2016 do Bộ Tài chính vừa ban hành, để được khẩu trừ thuế GTGT đầu vào, người nộp thuế có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Xem thêm