Bài viết

Đăng Ký Và Nộp Thuế Điện Tử Bằng Chữ Ký Số( Phần 1)

Đăng Ký Và Nộp Thuế Điện Tử Bằng Chữ Ký Số( Phần 1)

Bắt đầu từ đầu tháng 6/2015, các doanh nghiệp đã có thể đăng ký nộp thuế điện tử trực tiếp tại trang thuế Việt Nam. Điều này giúp cho người nộp thuế đỡ mất thời gian đi lại, cũng như kiểm tra số tiền để nộp.