Bài viết

Hướng dẫn quản lý hồ sơ nhân viên trong chương trình khai bảo hiểm xã hội điện tử

VNPT hướng dẫn dùng BHXH điện tử cấp lại, đổi thẻ BHYT, do đơn vị làm mất, hỏng hoặc kê khai không đúng

VNPT hướng dẫn dùng BHXH điện tử cấp lại, đổi thẻ BHYT, do đơn vị làm mất, hỏng hoặc kê khai không đúng – Thay đổi thông tin trên thẻ BHYT bằng I-Van và chữ ký số

Hướng dẫn làm tờ khai BHXH điện tử hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (Mẫu 617)

Tiếp theo là phần hướng dẫn về chế độ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong BHXH. Những thông tin dưới đây là cần thiết tất cả những ai khi tham gia BHXH điện tử. Cùng tham khảo nhé.

1. Hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (Mẫu 617)