Bài viết

Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm HTKK 3.2.2

Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm HTKK 3.2.2

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.2 hỗ trợ cho người khai thuế qua mạng bằng chữ ký số , chữ ký số viettel …. và thay đổi một số mục.