Bài viết

Gia hạn nộp thuế qua mạng

Gia hạn nộp thuế qua mạng

Thông báo quan trọng từ tổng cục thuế gia hạn nộp thuế qua mạng bằng chữ ký số ,chữ ký số viettel ... 20/08/2013, hệ thống Khai thuế qua mạng bị quá tải do số lượng doanh nghiệp sử dụng hệ thống tập trung vào ngày cuối cùng của hạn nộp tờ khai thuế.