Bài viết

Quy trình gia hạn Chữ ký số VNPT

Quy trình gia hạn Chữ ký số VNPT

Quy trình Gia hạn Chữ ký số VNPT bao gồm 3 bước sau:

Bước 1: Chọn gói dịch vụ và liên hệ đại lý dịch vụ chữ ký số VNPT

Thông qua bảng giá chữ ký số VNPT tại website của đại lý, khách hàng lựa chọn gói dịch vụ cần gia hạn.