Bài viết

Hướng dẫn khai BHXH điện tử tạm ứng chi phí ốm đau, thai sản và dưỡng sức cho đơn vị (Mẫu 623)

VNPT xin hướng dẫn khai Bảo hiểm xã hội online để tạm ứng chi phí ốm đau, thai sản và dưỡng sức cho đơn vị (Mẫu 623) bằng phần mềm I-van và chữ ký số

1. Phiếu giao nhận hồ sơ

Hướng dẫn khai BHXH điện tử cho chế độ hưu trí do cơ quan BHXH giới thiệu giám định y khoa (Mẫu 621)

Hướng dẫn Giải quyết chế độ hưu trí do cơ quan BHXH giới thiệu giám định y khoa (Mẫu 621). Đảm bảo bạn sẽ làm tốt qua những hình ảnh chúng tôi hướng dẫn bên dưới về BHXH điện tử.

Hướng dẫn kê khai BHXH online để điều chỉnh lại lượng hưu trong BHXH

VNPT Hướng dẫn kê khai BHXH online để điều chỉnh lại lượng hưu trong BHXH bằng phần mềm I-van và chữ ký số VNPT

1. Phiếu giao nhận hồ sơ

Hướng dẫn khai BHXH điện tử hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi (Mẫu 610)

VNPT hướng dẫn khai BHXH online hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi (Mẫu 610) bằng phần mềm I-van và chữ ký số VNPT

1. Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi (Mẫu 610)

Hướng dẫn kê khai hồ sơ BHXH online giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần, trợ cấp khu vực 1 lần (Mẫu 608)

Hướng dẫn kê khai hồ sơ BHXH online giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần, trợ cấp khu vực 1 lần (Mẫu 608) bằng phần mềm I-van và chữ ký số

Hướng dẫn làm hồ sơ BHXH điện tử giải quyết chế độ tử tuất (Mẫu 607)

Hướng dẫn làm hồ sơ BHXH online giải quyết chế độ tử tuất (Mẫu 607) bằng phần mềm I-van và chữ ký số VNPT

1. Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất (Mẫu 607)

Hướng dẫn làm tờ khai BHXH online giải quyết chế độ hưu trí BHXH

Hướng dẫn làm tờ khai BHXH online giải quyết chế độ hưu trí BHXH thông qua phần mềm I-van và chữ ký số VNPT

1. Giải quyết chế độ hưu trí (Mẫu 606)

Hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ BHXH điện tử giải quyết chế độ BHXH

VNPT hôm nay sẽ hướng dẫn đến các bạn thủ tục hồ sơ giải quyết BHXH online giải quyết các chế độ của BHXH bằng phần mềm I-van và chữ ký số giúp cho tất cả các bạn nắm bắt dễ dàng hơn

Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử Các Tỉnh, TP Ngừng Sử Dụng Phần Mềm Của TS24

Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử Các Tỉnh, TP Ngừng Sử Dụng Phần Mềm Của TS24

Theo thông báo của Trung tâm CNTT thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, dự kiến từ trung tuần tháng 11/2015, BHXH các tỉnh, thành phố chuyển sang sử dụng phần mềm giao dịch điện tử do Trung tâm xây dựng, thay cho phần mềm hiện tại của Công ty TS24.