Bài viết

Công văn về việc thực hiện TNLĐ, BNN

BHXH Việt Nam vừa có công văn hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghê nhiệp (BNN) theo quy định của Luật an toàn lao động và vệ sinh. Nhằm bảo vệ người lao động trên cả nước.

Theo đó, thực hiện công văn số 2533/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 07/7/2016 về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Trong khi chờ sửa Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện một số nội dung sau: Xem thêm

bhxh-ldld

Chính sách thu thuế ở Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9201/CT-TT&HT ngày 13/6/2016 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về thanh toán theo hình thức cấn trừ đối với hàng hoá xuất khẩu. Về vấn đề này, tổng cục Thuế có ý kiến sau – Khai nộp thuế điện tử đơn giản hơn với VNPT.

Trường hợp hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được thanh toán cấn trừ vào khoảng tiền vay nợ trước ngoài cơ sở kinh doanh phải có đủ điều kiện, thủ tục, hồ sơ như sau: Xem thêm

3 Cách Dùng Chữ Ký Số Nộp Thuế Điện Tử

3 Cách Dùng Chữ Ký Số Nộp Thuế Điện Tử

Tại các địa bàn triển khai, trường hợp NNT( người nộp thuế) lo lắng về độ an toàn của hệ thống, chưa tin tưởng vào cán bộ (kế toán) thực hiện giao dịch NTĐT thì chukysovnpt.com.vn giới thiệu 3 phương án đảm bảo việc nộp thuế điện tử bằng chữ ký số được giám đốc phê duyệt: