Quyết tâm đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán

Là một trong những mục tiêu quan trọng đề ra trong năm 2017 của Vụ Kiểm toán nội bộ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 sáng ngày 21/12/2016 tại trụ sở cơ quan BHXH Việt Nam.

Tham dự có lãnh đạo Vụ Kiểm toán nội bộ (KTNB), lãnh đạo các Vụ, Ban trực thuộc BHXH Việt Nam cùng toàn thể CB, CC, VC trong đơn vị.

Trong năm 2016, Vụ Kiểm toán nội bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của Ban cán sự, Lãnh đạo BHXH Việt Nam; sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp của các đơn vị trực thuộc ngành BHXH, cùng với sự toàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Vụ Kiểm toán nội bộ đã từng bước vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

kiem-toan-211216

Năm 2016, Vụ Kiểm toán nội bộ đã hoàn thành 15/15 cuộc kiểm toán theo kế hoạch và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao đảm bảo đúng mực tiêu, nội dung, tiến độ đề ra. Trong quá trình triển khai công tác kiểm toán, chất lượng kết quả kiểm toán của Vụ ngày càng được cải thiện và mang tính chuyên sâu hơn. Các kiến nghị kiểm toán của Vụ được đánh giá cao, đã góp phần nâng cao công tác quản lý tài chính của các đơn vị được kiểm toán nói riêng và toàn Ngành nói chung, các báo cáo kiểm toán có tính thời sự cao, một số phát hiện kiểm toán mang tính hệ thống cần tham mưu cho Tổng Giám đốc chấn chỉnh toàn Ngành. Ngoài ra, Vụ KTNB còn là đơn vị đầu mối, phối hợp với KTNN để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Ngành năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Minh Thế, Vụ trưởng Vụ KTNB đã đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2017 và xác định năm 2017 là năm của “Đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán”, hướng tới là đơn vị kiểm tra, tư vấn quản lý tài chính đáng tin cậy và có uy tín của Ngành.

Đăng ký chữ ký số ngay hôm nay để thuận tiện cho việc phát triển của doanh nghiệp của bạn.

Theo:http://www.baohiemxahoi.gov.vn/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *