bao-hiem-xa-hoi11

Quy định chung BHXH mới nhất

Đánh giá

Vào ngày 20 tháng 11 năm 2014, luật bảo hiểm xã hội có những qui định chung như sau:

Những đối tượng áp dụng luật bảo hiểm xã hội:

Người làm việc theo hợp đồng; cán bộ, công nhân viên chức; những người công tác trong tổ chức cơ yếu,…..

Các chế độ có trong bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Ốm đau; sản phụ đang trong thời kỳ thai sản; tai nạn lao động và các bệnh nghê nghiệp; người hưu trí; tứ tuất.

Các chế độ có trong bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Tử tuất, hưu trí.

bao-hiem-xa-hoi

 

Quy tắc bảo hiểm xã hội:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính dựa trên mức đóng, thời gian đóng và có sự chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo tiền lương hàng tháng của người lao động. Và mức đóng tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

Người vừa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng.

bao-hiem-xa-hoi1

0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *