Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả của cụm số X

Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả của cụm số X
5 (100%) 1 vote

Sáng 4/1, Cụm thi đua số X tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua số X năm 2016. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua của các đơn vị trong Cụm.

Cụm thi đua số X có 9 đơn vị gồm: Trường đào tạo nghiệp vụ BHXH, Tạp chí BHXH, Báo BHXH, Trung tâm lưu trữ, Trung tâm công nghệ thông tin, Viện Khoa học BHXH, Ban Quản lý dự án phần mềm nghiệp vụ, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán Đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán Đa tuyến khu vực phía Nam.

Theo báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, trong năm 2016, các đơn vị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Lãnh đạo BHXH Việt Nam trong các lĩnh vực công tác. Tập thể các đơn vị duy trì truyền thống đoàn kết, đồng lòng, đồng sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, hệ thống văn bản về công tác thi đua khen thưởng của BHXH Việt Nam được xây dựng ngày càng hoàn thiện, việc hướng dẫn triển khai thực hiện kịp thời và có nhiều chuyển biến tích cực là cơ sở để các đơn vị thực hiện việc đăng ký, bình xét thi đua, đảm bảo chính xác, chặt chẽ, công bằng, công khai và khách quan.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Cụm thi đua số X gặp không ít khó khăn như: 09 đơn vị trong Cụm, có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, trụ sở làm việc tại 03 địa điểm khác nhau; các đơn vị trong Cụm có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, hoạt động theo đặc thù riêng nên việc tổ chức học tập kinh nghiệm trong triển khai công tác TĐKT gặp những khó khăn nhất định; việc triển khai phong trào thi đua trong các đơn vị đôi khi còn mang tính hình thức, việc giới thiệu, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến còn hạn chế.

cum-x-040117-02

Về phong trào thi đua Cụm năm 2016, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao và các mục tiêu thi đua đã cam kết, các đơn vị đã chủ động triển khai phong trào phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị và gắn các nội dung thi đua với nhiệm vụ chuyên môn cụ thể cho từng tập thể, cá nhân của đơn vị nên phong trào thi đua đã giảm tính hình thức và phát huy tác dụng thiết thực, hướng tới phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016 của từng đơn vị. Các đơn vị đã cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước vào nhiệm vụ chính trị đơn vị được giao cũng như nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân công chức, viên chức. Tổ chức các hoạt động thi đua Cụm đã tạo được những mối quan hệ, sự phối hợp tốt hơn trong công tác giữa các đơn vị trong Cụm; Tạo cơ hội cho các đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác thi đua, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; thúc đẩy phong trào thi đua trong Cụm một cách thiết thực và hiệu quả. Giữa năm 2016 cụm đã tổ chức kiểm tra chéo một số đơn vị để cùng giúp nhau thực hiện tốt công tác thi đua năm 2016.

Tuy nhiên, phong trào thi đua năm 2016 tồn tại một số hạn chế như: Một số đơn vị, quy trình bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng còn lúng túng, nhất là việc công nhận sáng kiến để làm cơ sở bình xét các danh hiệu thi đua. Chưa chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất và xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, việc bình xét thi đua đôi khi còn nể nang, nhường nhịn; Phong trào thi đua trong từng đơn vị chưa đồng đều, thể hiện qua việc tổng hợp báo cáo của các đơn vị. Có đơn vị báo cáo còn sơ sài, chưa phải ánh được rõ nét hoạt động thi đua, khen thưởng của đơn vị. Chưa có các hoạt động chuyên đề phổ biến, học tập rút ra kinh nghiệm hay, cách làm mới từ các đơn vị.

Tại hội nghị, Cụm thi đua số X cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, năm 2017, Cụm sẽ bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020 do BHXH Việt Nam phát động tại đại hội thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ IV với chủ đề “ Ngành BHXH quyết tâm đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao” và chủ đề do Ngành phát động năm 2017 “Kỷ cương, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Cụ thể, nêu cao tinh thần đoàn kết trong từng đơn vị, toàn cụm thi đua và toàn ngành; phát huy truyền thống xây dựng và phát triển năng động, sáng tạo trong tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực được giao, các đơn vị triển khai phát động phong trào thi đua sôi nổi hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan và của Ngành. Nâng cao chất lượng công chức, viên chức về chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức. Đổi mới, cải tiến lề lối làm việc; Công chức, viên chức thuộc các đơn vị chủ động mọi công việc được giao, nâng cao hiệu suất làm việc và hiệu quả giải quyết công việc; Xây dựng, duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, không có cá nhân vi phạm kỷ luật lao động và các tệ nạn xã hội.

Trên cơ sở nội dung phong trào thi đua do Ngành phát động, từng đơn vị trong Cụm cụ thể hóa thành nội dung thi đua của đơn vị mình, tập trung thi đua giải quyết những việc khó, những công việc còn tồn tại, gắn thi đua yêu nước với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Ngành. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực chuyên môn, phù hợp với đặc thù hoạt động của từng đơn vị; nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng; tham mưu và giúp lãnh đạo ngành thực hiện tốt công tác truyền thông, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giám định và thanh toán BHYT, lưu trữ hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin; góp phần cùng toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của các đơn vị Cụm thi đua số X đã đạt được. Trong năm 2016, mặc dù cả ngành chịu áp lực và khối lượng công việc lớn song các đơn vị trong Cụm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của toàn Ngành. Năm 2017, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương đề nghị, 9 đơn vị trong Cụm cần đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua, tập trung đẩy mạnh thi đua theo chuyên đề, đột xuất gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng đơn vị nhằm mục tiêu hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm mới. Đơn cử, Cụm cần phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, chú trọng những tập thể nhỏ và cán bộ thực hiện công tác chuyên môn.

Hội nghị tiến hành bình xét thi đua; phát động thi đua và ký giao ước thi đua năm 2017 trong toàn Cụm. Trong đó, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH, Viện Khoa học BHXH, Phòng Phóng viên (Báo Bảo hiểm xã hội), Phòng Nghiệp Vụ Giám định 2 (Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán Đa tuyến khu vực phía Bắc), Phòng Tài chính Kế toán. Ngoài ra, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Hội nghị cũng tiến hành bầu Cụm trưởng, Cụm Phó. Theo đó, Viện Khoa học BHXH được bầu là Cụm trưởng, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến phía Nam được bầu là Cụm phó Cụm thi đua số X.

Cảm ơn bạn đã bỏ chút thời gian đọc bài viết này, chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống. Nếu bạn đang khởi nghiệp kinh doanh mà chưa có chữ ký số điện tử thì hãy tham khảo báo giá chữ ký số vnpt để biết thêm thông tin mới nhất về giá nhé.

Theo:http://www.baohiemxahoi.gov.vn/

0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *