Phần nềm hỗ trợ khai thuế qua mạng

Phần nềm hỗ trợ khai thuế qua mạng

Các phần nềm hổ trợ khai thuế qua mạng

1.  Phần mềm tạo tờ khai VNPT-TAX.

phan nem vnpt-tax

2. Bộ cài đặt hỗ trợ Excel 2003.

Bộ cài đặt hỗ trợ Excel 2003.

3.Bộ cài Java Applet.

Bộ cài Java Applet.

4.Bộ cài TearmViewer.

Bộ cài TearmViewer.

 

5. Phần mềm ký Offline

Bộ cài TearmViewer.

6. Phần mêm HTKK 3.2.5

Bộ cài TearmViewer.

7. Ứng dụng đọc hồ sơ thuế XML – iTax View1.0.1

Bộ cài TearmViewer.

Tài liệu , video hướng dẫn khai thuế qua mạng.

1. Download video hướng dẫn 1.

 Download video hướng dẫn 1.

2.Download video hướng dẫn 2.

Download video hướng dẫn 2.

3.Hỗ trợ phụ lục và gia hạn thuế.

Hỗ trợ phụ lục và gia hạn thuế.

4. Tài liệu Hướng dẫn quy trình nộp thuế qua mạng bằng chữ ký số

Hỗ trợ phụ lục và gia hạn thuế.

2 replies
  1. Đặng thị dung
    Đặng thị dung says:

    máy minh da cai phan mem chu ky so cua VNPT nhung bay gio minh muon gui ke khai thue , quyet tona thue qua mạng minh xem của ben BKAV thay khac cua VNPT nen minh khong biet gui the nao

    Trả lời

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *