PHẦN 4 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

Phần 4: hướng dẫn doanh nghiệp nộp thuế bằng chữ ký số thông qua acb online-  thực hiện giao dịch, kiểm tra đối chiếu và tài chương trình.

II.3: Xem/ Xoá giao dịch đang lưu:

II.3.1: Xem lại giao dịch đang lưu

Đường dẫn: Nộp thuế trực tuyến > Xem hoặc xóa giao dịch:

PHẦN 3 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

KH chọn ngày giao dịch à Chọn Xem à Chương trình liệt kê danh sách các lệnh nộp ngân sách thỏa điều kiện truy vấn:

PHẦN 4 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

-> KH chọn “Xem” tương ứng với giao dịch cần xem lại à Chương trình hiển thị thông tin của giao dịch tương ứng:

PHẦN 4 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

II.3.2: Xóa giao dịch đang lưu

Tại màn hình 5, chọn “Xóa” đối với giao dịch cần xóa à Chương trình hiển thị màn hình xác nhận xóa lệnh đang lưu (Ghi chú: Chỉ xoá được đối với giao dịch đang chờ ký xác nhận, không xoá được giao dịch đã thực hiện thành công) :

PHẦN 4 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

-> KH nhập Mật khẩu -> Chọn “Xác nhận” để xóa lệnh đang lưu:

PHẦN 4 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

III.  KÝ XÁC NHẬN GIAO DỊCH ĐANG LƯU:

Đường dẫn: Nộp thuế trực tuyến > Ký xác nhận giao dịch:

PHẦN 4 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

-> KH nhập ngày truy vấn à Chọn Xem -> Chương trình liệt kê danh sách các lệnh nộp ngân sách thỏa điều kiện:

PHẦN 4 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

-> KH chọn “Xác nhận” tương ứng với giao dịch cần ký -> Chương trình hiển thị màn hình Chọn phương thức xác thực cho giao dịch cần ký:

PHẦN 4 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

-> KH chọn phương thức xác thực -> Đồng ý -> Nhập thông tin xác thực -> Xác nhận:

PHẦN 4 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

PHẦN 4 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

Ghi chú: Cấp phê duyệt tiếp theo (nếu có) phải tiếp tục ký xác nhận để lệnh được hạch toán.

IV. TẢI VÀ LƯU PHIÊN BẢN ĐIỆN TỬ GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

Đường dẫn: Nộp thuế trực tuyến > Tra cứu giấy nộp tiền trực tuyến:

PHẦN 4 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

 KH nhập thông tin tra cứu -> Chọn Truy vấn thuế -> Chương trình hiển thị kết quả truy vấn Giấy nộp tiền:

PHẦN 4 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

-> KH chọn “Tải GNT” tương ứng với khoản thuế đã nộp để tải

PHẦN 4 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

-> Chọn Save để lưu file.

->  KH mở file bằng chương trình ItaxViewer của Tổng cục thuế. Địa chỉ tải phần mềm: https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp

PHẦN 4 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

 

Xem thêm:   Hướng dẫn cài đặt Java BHXH- điện tử

Định dạng Giấy nộp tiền khi được mở bằng phần mềm ItaxViewer.

V.  NHẬN BẢN IN GIẤY NỘP TIỀN CÓ ĐÓNG DẤU CỦA ACB KHI CẦN:

Nếu cần lưu bản in có xác nhận của ACB trên Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước thực hiện qua ACB Online (OTax), KH vui lòng đến Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất yêu cầu nhân viên dịch vụ KH in và xác nhận.

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
HỔ TRỢ KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ GIA HẠN LIÊN HỆ