PHẦN 3 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

Phần 3: hướng dẫn doanh nghiệp nộp thuế bằng chữ ký số thông qua acb online- lập giấy nộp tiền và cảnh báo lỗi hay gặp.

II.2.1.      Lập giấy nộp tiền nộp thay cho doanh nghiệp khác:

Tại màn hình hiển thị kết quả nộp thuế (Hình 1/ Hình 2) KH điều chỉnh/bổ sung “Thông tin người nộp thuế”(nếu cần ) à Nếu Tổng cục thuế có trả về thông tin nợ thuế (Hình 1) thì KH chọn khoản thuế cần nộp như sau: Chọn mã cơ quan thu > Chọn một hoặc nhiều khoản thuế cần nộp:

PHẦN 3 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

-> Chọn “Lập giấy nộp tiền thay”, chương trình hiển thị (Hình 4):

 

PHẦN 3 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

PHẦN 3 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

 

Tại màn hình lập giấy nộp tiền nộp thay (Hình 4):

 • KH kiểm tra đúng thông tin người nộp thay (là thông tin của chính KH), điều chỉnh nếu cần.

 • KH kiểm tra đúng thông tin người nộp thuế (là thông tin của người sẽ được cơ quan thuế trừ nợ thuế), điều chỉnh nếu cần.

 • KH tiếp tục hoàn thiện các thông tin còn lại tương tự như được hướng dẫn tại mục 2.1

 

II.2.3.      Các cảnh báo thường gặp khi soạn thảo giấy nộp tiền:
Khi Chọn ‘Xác nhận’ tại màn hình soạn thảo Giấy nộp tiền (Hình 3/ Hình 4), KH có thể nhận được một trong các cảnh báo sau:

PHẦN 3 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

KH khắc phục như sau:

 • Đối với cảnh báo “Địa chỉ người nộp thuế quá dài, Quý khách vui lòng rút gọn <= 60 ký tự”: KH rút gọn địa chỉ người nộp thuế bằng cách viết tắt các từ thông dụng (như ‘đường, phường, quận, thành phố…) sao cho tổng độ dài của đị chỉ người nộp thuế <= 60 ký tự:

PHẦN 3 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

 • Đối với cảnh báo:

 • PHẦN 3 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

  ->  KH cần rút gọn hoặc để trống nội dung “Ghi chú” của thông tin khoản thuế cần nộp hoặc “Xoá” bớt dòng thuế cần nộp:

PHẦN 3 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

-> Đối với cảnh báo:

PHẦN 3 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

 • Theo quy định của Tổng cục thuế, KH nộp thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên phải chọn mã chương tuỳ theo cấp của cơ quan thu:Đối với cảnh báo

 • Nếu nộp thuế thu nhập cá nhân cho Cục thuế -> Chọn mã chương 557

 • Nếu nộp thuế thu nhập cá nhân cho Chi cục thuế -> Chọn mã chương 757

->  KH cần phải điều chỉnh mã chương cho phù hợp với cơ quan thu:

PHẦN 3 : HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ BẰNG CHỮ KÝ SỐ THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

 • Đối với các cảnh báo khác, KH nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu của nội dung cảnh báo.

 

Xem thêm:   Hướng Dẫn Khai Thuế Qua Mạng Bằng Firefox

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
HỔ TRỢ KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ GIA HẠN LIÊN HỆ