Nhiều đổi mới và thực chất của phong trào thi đua yêu nước, khen thưởng

Là một trong những nhận định, đánh giá của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh về công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) tại Hội nghị sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 – Khối thi đua các bộ, ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội tổ chức chiều 21/7, tại tỉnh Lào Cai.

Tham dự Hội nghị có Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh – đại diện đơn vị Khối trưởng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa – đại diện đơn vị Khối phó; Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương; đại diện Ban TĐKT Trung ương; đại diện các đơn vị và các cá nhân điển hình trong Khối.

Khối Thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội (Khối Thi đua) gồm 9 đơn vị: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, BộGiáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, BHXH Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh: Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, trước những thời cơ thuận lợi và thách thức vô cùng to lớn, công tác TĐKT càng có vị trí hết sức quan trọng. Mục tiêu xuyên suốt của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng là phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào thi đua phải trở thành động lực to lớn, góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

giam-doc-bhxh

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, hòa chung không khí thi đua của cả nước, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Khối Thi đua các bộ, ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả; phát hiện và bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng được nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, đối ngoại. Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, tăng cường khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa.

 

Báo cáo sơ kết công tác TĐKT của Khối nêu rõ, năm 2017 được xác định là năm bản lề, mang tính quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020. Trong bối cảnh kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với quyết  tâm thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trên các mặt công tác, trong 6 tháng đầu năm 2017, các thành viên trong Khối Thi đua đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác chuyên môn cũng như công tác TĐKT.

Ngay từ đầu năm, các đơn vị thuộc Khối đã đồng loạt phát động, triển khai các phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Mỗi đơn vị thành viên đều căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của đơn vị để phát động các phong trào thi đua với tên gọi phù hợp, có màu sắc riêng nhưng vẫn đảm bảo định hướng nội dung phong trào thi đua của Hội đồng TĐKT Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tại Chỉ thị số 18/CT – TTg ngày 19/5/2016 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các đơn vị trong Khối đã chủ động phát động tổ chức được hơn 20 phong trào thi đua với nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, có tiêu chí và nội dung thiết thực, bám sát nhiêm vụ chính trị của đơn vị, lấy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là tiêu chí đánh giá thi đua; triển khai thực hiện thống nhất đồng loạt từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi tập thể, mọi cá nhân. Có thể khẳng định, các phong trào thi đua được phát động đã thổi luồng sinh khí mới, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân trong từng đơn vị, cũng như trong toàn Ngành và toàn Khối đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác. Thông qua các phong trào thi đua đã tạo môi trường giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm nhất là trong việc tổ chức các phong trào thi đua theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Công tác khen thưởng được đổi mới, đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, đúng người, đúng việc, đi vào thực chất, kịp thời khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt chức trách được giao.

Các phong trào thi đua được phát động và triển khai hiệu quả đã là động lực cho các đơn vị thành viên của Khối Thi đua trong 6 tháng đầu năm 2017 thực hiện tốt nhiệm vụ được giao với những kết quả tích cực. Đơn cử, Bộ LĐ-TB&XH đã giải quyết việc làm cho khoảng 649.334 người, tăng 5,3% so với năm 2016; hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương; xây dựng phương án bảo vệ quyền lợi về BHXH của NLĐ trong các DN giải thể, phá sản, nợ tiền đóng BHXH; giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH… Bộ GD-ĐT triển khai đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. Bộ KH-CN tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và DN hoạt động khoa học và công nghệ. Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế; tăng cường ứng dụng CNTT, liên thông dữ liệu; hoàn thành việc xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả và chuẩn bị ban hành. Tính đến hết tháng 6/2017, toàn Ngành BHXH Việt Nam thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 140.304 tỷ đồng, tăng 21,06% so với cùng kỳ năm 2016; giải quyết chế độ BHXH cho 4,49 triệu lượt người, tăng 520 nghìn lượt người so với cùng kỳ, thanh toán chi phí KCB BHYT cho 75,57 triệu lượt người. Toàn Ngành đang quản ký chi trả cho hơn 3,5 triệu người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, chi trả cho hàng triệu lượt người hưởng trợ cấp một lần, trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức… BHXH Việt Nam tiếp tục cải cách TTHC, cắt giảm được thêm 4 TTHC, đưa số TTHC của Ngành xuống còn 28 thủ tục; thực hiện quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng CNTT tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong việc giao dịch với cơ quan BHXH… Các Bộ Ngoại giao, VH-TT&DL, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM đều hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch năm 2017.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, ngành đã tập trung phân tích vai trò quan trọng của công tác TĐKT trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, cũng trao đổi thảo luận những bài học kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị mình. Các đại biểu cũng nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm điều chỉnh chính sách để phù hợp với thực tiễn.

Để phong trào thi đua ngày càng thiết thực và hiệu quả, trong 6 tháng cuối năm 2017, Khối Thi đua xác định tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; đổi mới công tác TĐKT theo tinh thần Chỉ thị số 34 – CT/TW  ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các phong trào thi đua, kịp thời sơ kết, tổng kết phong trào thi đua theo quy định, quan tâm phát động các phong trào thi đua chuyên đề, phong trào thi đua đột xuất; chú trọng phát hiện, lựa chọn các điển hình tiên tiến và  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong học tập, lao động giữa các tập thể, cá nhân trong và ngoài Ngành; chủ động và nâng cao chất lượng tham mưu của cơ quan chuyên trách làm công tác TĐKT giúp Hội đồng TĐKT các cấp cũng như Lãnh đạo các Bộ, ngành trong Khối thi đua ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác TĐKT phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm của Bộ, ngành; tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua để thật sự là động lực thúc đẩy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và là một trong các công cụ quản lý hiệu quả của Lãnh đạo các Bộ, ngành.

Nguồn tin được lấy từ: https://baohiemxahoi.gov.vn

0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *