Nâng cao chất lượng nhân lực Ngành BHXH

Sáng ngày 07/10/2016, Nhóm chuyên gia của Chương trình hỗ trợ hệ thống An sinh xã hội của Liên minh châu Âu – SOCIEUX đã có buổi tổng kết, đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng nhân lực Ngành BHXH. 

chu ky so vnpt

Từ ngày 26/9/2016, Đoàn chuyên gia của Chương trình hỗ trợ hệ thống An sinh xã hội của Liên minh châu Âu – SOCIEUX đã bắt đầu quá trình khảo sát, phân tích nhanh nhu cầu đào tạo cán bộ BHXH Việt Nam. Sau 10 ngày làm việc, Đoàn chuyên gia đã có buổi trao đổi cùng lãnh đạo BHXH Việt Nam và đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng nhân lực Ngành BHXH.

Theo kế hoạch, SOCIEUX hỗ trợ kỹ thuật cho BHXHVN để hoàn thiện Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực. Cụ thể, SOCIEUX đề xuất phương pháp để thực hiện nhiệm vụ dựa trên báo cáo phân tích hiện trạng cập nhật ; Phân tích hiện trạng và đánh giá nhanh chiến lược phát triển, thông lệ nguồn nhân lực của BHXH Việt Nam; Phân tích nhanh về nhu cầu đào tạo cho cán bộ BHXH Việt Nam đã được thực hiện; Đưa ra những khuyến nghị, hỗ trợ kỹ thuật để hoàn thiện Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực cho BHXH Việt Nam đã được cung cấp.

Theo đánh giá của nhóm chuyên gia SOCIEUX, điểm mạnh của hệ thống nhân lực Ngành BHXH Việt Nam là sự thống nhất, các bộ phận có tính chuyên môn hóa rõ ràng; Thành lập Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH là đơn vị đào tạo chuyên môn; Chú trọng vai trò của các cấp địa phương và luôn lấy mục tiêu phục vụ người dân làm trọng tâm.

Tuy nhiên, vẫn còn số lượng lớn cán bộ cần được đào tạo; công tác đào tạo từ trước đến nay chủ yếu là về chuyên môn nghiệp vụ. Do đó, trước những mục tiêu phát triển mới nhất là thực hiện BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân, yêu cầu đối với nhân lực tổ chức thực hiện BHXH, BHYT cũng ngày một cao hơn, đòi hỏi sự nâng cao mang tính cấp thiết hơn, phù hợp với xu hướng hiện đại hóa bộ máy hành chính nói chung. BHXH Việt Nam cũng đang đứng trước cơ hội mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT; Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ và ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin.

Các chuyên gia cũng đánh giá, sự phân hóa về độ tuổi dẫn đến sự khác biệt về khả năng cập nhật kiến thức, thay đổi phong cách làm việc là một yếu tố tác động đến quá trình đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ nhân lực của BHXH Việt Nam.

Đoàn chuyên gia của SOCIEUX cũng đưa ra đề xuất thành lập các tổ công tác đồng cấp (Peer groups). Tiến trình phát triển nguồn nhân lực sẽ được quản lý bởi một vài nhóm nhỏ, nằm ở cấp huyện mà sẽ được thành lập với sự ưu tiên cao và sự hỗ trợ của lãnh đạo đầu ngành trong vai trò là các nhóm tiên phong. Peer groups hoạt động theo phương pháp phân cấp để đẩy nhanh quản lý thay đổi và nhân rộng hoạt động dự án HRD trong tổ chức.

Bên cạnh đó, quá trình đào tạo cần chú trọng đến các kỹ năng mềm nhiều hơn thay vì chỉ tập trung vào các yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ. Mục tiêu của các chương trình đào tạo nhân lực nên hướng tới xây dựng một môi trường làm việc văn hóa, có tinh thần tự giác, trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo vì công việc chung; thực hiện các công việc không nên chỉ thực hiện theo các mệnh lệnh hành chính. Quá trình đào tạo cũng có thể thực hiện theo lộ trình dần thông qua việc xây dựng các nhóm cán bộ, đóng vai trò là hạt nhân tạo hiệu ứng lan tỏa, xây dựng môi trường văn hóa làm việc cho tập thể lớn hơn.  

chu ky so

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo trân trọng cảm ơn nhóm chuyên gia SOCIEUX đã tích cực trong quá trình hợp tác, khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo nhân lực của BHXH Việt Nam. Những đánh giá sau quá trình khảo sát bảo đảm tính khoa học, thực tiễn cao; khuyến nghị được đưa ra rất hữu ích, thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển của BHXH Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện BHXH, BHYT lấy người dân là trung tâm phục vụ, từng bước thực hiện BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân.

Trong thời gian tới, SOCIEUX sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ cho BHXH Việt Nam hoàn thiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.

Theo nguồn: http://www.baohiemxahoi.gov.vn/

Tham khảo đăng ký chữ ký số VNPT.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *