Một số vấn đề thường gặp khi sử dụng trang thuế điện tử

Có rất nhiều người hiện nay vẫn chưa sử dụng thành thạo hệ thống trên trang thuedientu.gdt.gov.vn . Chúng tôi xin mời các bạn cùng tìm hiểu đôi chút về một số vấn đề trên trang thuế điện tử nhé.

>> Xem thêm : chukysovnpt.com.vn

1. NNT đã sử dụng iHTKK và/hoặc NTĐT thì sử dụng tài khoản nào để đăng nhập vào hệ thống eTax

NNT có tài khoản đang sử dụng dịch vụ kê khai và nộp thuế trên iHTKK (http://nhantokhai.gdt.gov.vn) và NTĐT-Nộp thuế điện tử (https://nopthue.gdt.gov.vn) thì mặc định đã có tài khoản trên ETax. Các trường hợp truy cập vào Etax của người nộp thuế (NNT) như sau:

 •    1.1. NNT đã có tài khoản sử dụng dịch vụ kê khai và nộp thuế trên iHTKK, NTĐT thì đăng nhập trên eTax như sau:
  •         + Tên tài khoản: MST-QL (không phân biệt viết hoa hay viết thường)
  •         + Mật khẩu: là mật khẩu đăng nhập của tài khoản trên NTĐT

VD: 0900136367-QL

         Lưu ý: tài khoản MST-QL được quy định là tài khoản chính của NNT khi đăng nhập trên Etax, tài khoản này NNT dùng để khai thuế, nộp thuế điện tử. Tài khoản chính này có thể quản lý chung các tài khoản phụ, phân quyền cho các tài khoản phụ khác để khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế (nếu có nhu cầu).

 •    1.2. NNT có tài khoản sử dụng dịch vụ nộp thuế trên NTĐT nhưng không sử dụng dịch vụ kê khai trên iHTKK thì đăng nhập trên eTax như sau:
  •           + Tên tài khoản: MST-QL (không phân biệt viết hoa hay viết thường)
  •           + Mật khẩu: là mật khẩu đăng nhập của tài khoản trên NTĐT

                       VD: 0900136367-QL

 •            Sau khi NNT truy cập eTax bằng tài khoản MST-QL, NNT có thể thực hiện đăng ký bổ sung dịch vụ khai thuế điện tử theo hướng dẫn. Tuy nhiên, trường hợp NNT đang dùng khai thuế qua TVAN thì để đăng ký bổ sung dịch vụ khai thuế trên eTax, NNT phải ngừng dịch vụ kê khai trên T-VAN.
 •    1.3. NNT có tài khoản sử dụng dịch vụ khai thuế trên iHTKK nhưng không có tài khoản trên NTĐT thì đăng nhập trên Etax thì NNT tạo tài khoản chính như sau:

           Bước 1: Đăng nhập tài khoản: MST (VD:0900136367)

           Mật khẩu: là mật khẩu đăng nhập trên iHTKK

Xem thêm:   Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát và BHXH Việt Nam giai đoạn 2012-2017

           Bước 2: Vào Đăng ký bổ sung dịch vụ để tạo lập mật khẩu cho tài khoản chính MST-QL

 •            Sau khi chọn hệ thống hiển thị màn hình:

 •            NNT nhập thông MST và bổ sung thêm ký tự “-ql” (ví dụ MST của NNT là 0100231226 thì NNT nhập 0100231226-ql) -ql ở đây có nghĩa là quản lý.

           NNT nhập mật khẩu và thực hiện ký điện tử

           Bước 3: Đăng xuất tải khoản MST để đăng nhập TK chính: MST-QL

           Mật khẩu: Là mật khẩu mới tạo ở bước 2

           Sau khi NNT truy cập Etax bằng tài khoản MST-QL, NNT có thể thực hiện đăng ký bổ sung dịch vụ nộp thuế điện tử theo hướng dẫn. Tuy nhiên, trường hợp NNT đang dùng khai thuế qua TVAN thì để đăng ký bổ sung dịch vụ khai thuế trên eTax, NNT phải ngừng dịch vụ kê khai trên T-VAN.

 1. 2. NNT chưa sử dụng iHTKK hoặc NTĐT thì đăng nhập vào hệ thống eTax như thế nào.

NNT chưa có tài khoản trên iHTKK và NTĐT thì NNT đăng ký sử dụng mới trên eTax theo hướng dẫn tại trang:

Hướng dẫn sử dụng trang thuedientu gdt gov vn

 1. 3. NNT đã sử dụng iHTKK và/hoặc NTĐT thì đăng ký thêm dịch vụ trên eTax như thế nào

Để đăng ký thêm các dịch vụ trên eTax NNT phải sử dụng tài khoản MST-ql

 • 3.1. Đăng ký bổ sung dịch vụ Nộp thuế

Bước 1: NNT chọn menu “Quản lý tài khoản”, sau đó chọn tiếp “Thay đổi thông tin dịch vụ

Bước 2: Chọn “Đăng ký dịch vụ Nộp thuế

Bước 3: Chọn ngân hàng đăng ký cho dịch vụ nộp thuế điện tử, sau đó chọn “Tiếp tục

 • Hệ thống hiển thị màn hình Đăng ký bổ sung ngân hàng

Lưu ý:

 • Tên chủ tài khoản và số tài khoản NNT có thể nhập hoặc để trống

Bước 4: Nhấn nút “Tiếp tục

 • Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết thông tin thay đổi dịch vụ.

Bước 5: Nhấn nút “Ký và gửi

 • Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

 • Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công và cập nhật thông tin thay đổi của NNT
Xem thêm:   Phụ nữ niềm tự hào của mỗi gia đình

3.2. Đăng ký bổ sung dịch vụ Khai thuế

Bước 1: NNT chọn menu “Quản lý tài khoản”, sau đó chọn tiếp “Thay đổi thông tin dịch vụ

 • Hệ thống hiển thị màn hình thay đổi thông tin dịch vụ

Bước 2: Chọn “Đăng ký dịch vụ Khai thuế

Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình Đăng ký Khai thuế, sau đó chọn “Tiếp tục

Bước 4: Nhấn nút “Tiếp tục

 • Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết thông tin thay đổi dịch vụ.

Bước 5: Nhấn nút “Ký và gửi

 • Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công và cập nhật thông tin thay đổi của NNT

 1. 4. NNT chuyển từ địa bàn tỉnh A đang sử dụng eTax, sau khi chuyển sang địa bàn tỉnh B không đăng nhập được eTax

 • Trường hợp NNT hoàn tất thủ tục chuyển địa điểm từ tỉnh A (CQT tỉnh A quản lý) sang địa bàn tỉnh B (CQT tỉnh B quản lý), không sử dụng được eTax: NNT kiểm tra trong danh sách các địa bàn đã triển khai eTax:
  1. Trường hợp tỉnh B thuộc danh sách đã triển khai eTax
 • NNT liên hệ với đề nghị hỗ trợ kiểm tra lại việc chuyển đổi đã thành công chưa.
  1. Trường hợp tỉnh B không thuộc danh sách đã triển khai eTax
 • NNT liên hệ với (024.37689679 máy lẻ 2104 hoặc 2105) đề nghị hỗ trợ. Tổng cục Thuế sẽ hỗ trợ NNT kiểm tra chuyển đổi dữ liệu đã thành công chưa.
 1. 5. NNT chuyển từ địa bàn tỉnh A đang sử dụng iHTKK, NTĐT, sau khi chuyển sang địa bàn tỉnh B không đăng nhập được iHTKK, NTĐT

 • Trường hợp NNT hoàn tất thủ tục chuyển địa điểm từ tỉnh A (CQT tỉnh A quản lý) sang địa bàn tỉnh B (CQT tỉnh B quản lý) khi đăng nhập vào iHTKK, NTĐT không được (hệ thống cảnh báo Tài khoản của quý khách đã được chuyển đổi sang hệ thống mới. Đề nghị Người nộp thuế đăng nhập lại theo đường dẫn: thuedientu.gdt.gov.vn). NNT kiểm tra trong danh sách các địa bàn đã triển khai eTax:
  1. 5.1. Trường hợp tỉnh B thuộc danh sách đã triển khai eTax
 • NNT liên hệ với Tổng cục Thuế (số điện thoại (024.37689679 máy lẻ 2104 hoặc 2105) để được hỗ trợ. Tổng cục Thuế sẽ hỗ trợ NNT chuyển đổi dữ liệu và hướng dẫn NNT sử dụng eTax thay thế cho iHTKK, NTĐT. NNT tìm hiểu thêm các tài liệu giới thiệu và hướng dẫn sử dụng eTax để chuyển sang sử dụng eTax.
Xem thêm:   Cục thuế đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử bằng chữ ký số

5.2. Trường hợp tỉnh B không thuộc danh sách đã triển khai eTax

 • NNT liên hệ với Cơ quan thuế tỉnh B đề nghị hỗ trợ kiểm tra lại để vẫn sử dụng hệ thống iHTKK và NTĐT bình thường.

6. Trường hợp NNT dùng trình duyệt IE gặp lỗi về block Java

 • Trường hợp NNT gặp lỗi block java như hình dưới đây:

NNT thực hiện cấu hình lại Java như sau:

 • Bước 1: Vào Start gõ Java, Chọn Configure Java như hình phía dưới:

 • Bước 2: Sau khi chọn Configure Java, Chọn tiếp Security, như hình phía dưới:

 • NNT chọn tiếp Edit Site List, hệ thống hiển thị màn hình:

 • NNT chọn Add, hệ thống hiển thị màn hình:

 • NNT gõ link hệ thống Thuế điện tử như hướng dẫn ở trên, sau đó chọn OK.
 • Sau khi thực hiện xong NNT tắt trình duyệt IE và mở lại để truy cập lại vào hệ thống.

7. NNT sử dụng trình duyệt Cốc Cốc,  Chrome thuedientu.gdt.gov.vn , trong lần đầu tiên sử dụng cần cài đặt Chrome Extension

NNT sử dụng eTax trên trình duyệt Chrome có thể tránh được các phát sinh về lỗi Java, tuy nhiên trong lần sử dụng đầu tiên cần cài đặt Chrome Extension như sau:

Bước 1: NNT truy cập trang http://thuedientu.gdt.gov.vn trên trình duyệt Chrome, hệ thống hiển thị

Bước 2: NNT chọn Doanh nghiệp và chọn chức năng Đăng nhập:

Bước 3:Sau khi chọn Đăng nhập hệ thống hiển thị

Bước 4: NNT nhập thông tin tài khoản đăng nhập và chọn Đăng nhập, hệ thống hiển thị màn hình:

Lưu ý: Người nộp thuế chỉ phải thực hiện bước này trong lần đầu tiên sử dụng Dịch vụ Thuế điện tử trên trình duyệt Chrome.

Bước 5: NNT thực hiện tải bộ cài, và thực hiện cài đặt:

Bước 6: Sau khi cài đặt xong NNT thực hiện tiếp như sau:

NNT chọn Cài đặt, hệ thống hiển thị màn hình:

NNT chọn Run để hoàn thành việc cài đặt. Sau đó thoát khỏi trình duyệt Chrome và thực hiện truy cập lại vào trang thuedientu.gdt.gov.vn.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
HỔ TRỢ KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ GIA HẠN LIÊN HỆ