Kho bạc Nhà nước huy động thành công trái phiếu kỳ hạn dài

Đánh giá

Ngày 26/7/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm, 20 năm và 30 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 1.000 tỷ đồng; kết quả huy động thành công 2.000 trái phiếu kỳ hạn 20 năm và 30 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.301 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,80-6,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 5,82%/năm, thấp hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/7/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.002 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,10-7,10%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 6,22%/năm, thấp hơn 0,43%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/7/2017).

Ngoài ra, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 20 năm huy động được 100 tỷ đồng, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm huy động được 270 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Tính từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công hơn 140.914 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX.

Nguồn tin: http://www.mof.gov.vn

0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *