Hướng dẫn làm tờ khai BHXH điện tử hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (Mẫu 617)

VNPT hướng dẫn khách hàng làm tờ khai BHXH online hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (Mẫu 617) thông quan phần mềm I-van và chữ ký số

1. Hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (Mẫu 617)

1.2. Phiếu giao nhận hồ sơ

1.3. Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ BHXH theo Mẫu số 19-CBH (bản chính, 01 bản)

Các bước thực hiện tờ khai bảo hiểm xã hội 

 • Nhập thông tin người lao động đề nghị tiếp tục nhận chế độ BHXH

Nhập thông tin người lao động đề nghị được tiếp tục nhận chế độ BHXH như trên hình.        

 • Làm mới(Esc): nhấn vào đây hoặc phím Esc để xóa sạch thông tin đang nhập trên tờ khai 19-CBH, thao tác này vẫn không làm thay đổi thông tin đã lưu trữ trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Xóa(F3): nhấn vào đây hoặc phím F3 để xóa toàn bộ thông tin trên tờ khai 19-CBH và thông tin đã lưu trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Ghi(F5): nhấn vào đây hoặc phím F5 để ghi thông tin hiện có trên tờ khai 19-CBH vào trong hệ thống.
 • Đóng(F12): nhấn vào đây hoặc phím F12 để thoát ra khỏi màn hình nhập thông tin cho tờ khai 19-CBH.

1.4. Nếu đối tượng còn sống: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp (Mẫu số 01-QĐ613, bản chính)

Các bước thực hiện 

 • Nhập thông tin người lao động đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng vào danh sách

Đưa lao động vào danh sách bằng cách nhập tên người đề nghị được hưởng trợ cấp hoặc chọn từ danh sách Họ và tên, sau đó nhập các thông tin cần thiết khác như trên hình

 • Thêm dòng thì nhấn phím Insert
 • Xóa dòng thì chọn dòng cần xóa và nhấn phím F11
 • Nạp dữ liệu(F8): nhấn vào đây hoặc phím F8, để đưa dữ liệu từ file excel vào tờ khai 01-QĐ613

        

Chọn file excel trên máy rồi nhấn nút Tải dữ liệu.

 • Sao chép dữ liệu (F7): nhấn vào nút này hoặc bấm F7 để thực hiện sao chép dữ liệu từ mẫu 01-QĐ613  từ tờ khai được chọn vào mẫu 01-QĐ613 của tờ khai hiện tại.

        

Chọn lần phát sinh cần sao chép dữ liệu từ lần phát sinh đó sau đó nhấn nút Chấp nhận để sao chép

 • Làm mới(Esc): nhấn vào đây hoặc phím Esc để xóa sạch thông tin đang nhập trên tờ khai 01-QĐ613, thao tác này vẫn không làm thay đổi thông tin đã lưu trữ trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Xóa(F3): nhấn vào đây hoặc phím F3 để xóa toàn bộ thông tin trên tờ khai 01-QĐ613 và thông tin đã lưu trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Ghi(F5): nhấn vào đây hoặc phím F5 để ghi thông tin hiện có trên tờ khai 01-QĐ613 vào trong hệ thống.
 • Đóng(F12): nhấn vào đây hoặc phím F12 để thoát ra khỏi màn hình nhập thông tin cho tờ khai 01-QĐ613.

1.5. Nếu đối tượng hưởng đã chết: Đơn đề nghị giải quyết mai táng (Mẫu số 03-QĐ613, bản chính)

Các bước thực hiện trong phần mềm khai báo Bảo hiểm xã hội điện tử

 • Nhập thông tin người lao động đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng vào danh sách

Đưa lao động vào danh sách bằng cách nhập tên người đề nghị được hưởng trợ cấp hoặc chọn từ danh sách Họ và tên, sau đó nhập các thông tin cần thiết khác như trên hình

 • Thêm dòng thì nhấn phím Insert
 • Xóa dòng thì chọn dòng cần xóa và nhấn phím F11
 • Nạp dữ liệu(F8): nhấn vào đây hoặc phím F8, để đưa dữ liệu từ file excel vào tờ khai 03-QĐ613

        

Chọn file excel trên máy rồi nhấn nút Tải dữ liệu.

 • Sao chép dữ liệu (F7): nhấn vào nút này hoặc bấm F7 để thực hiện sao chép dữ liệu từ mẫu 03-QĐ613  từ tờ khai được chọn vào mẫu 03-QĐ613 của tờ khai hiện tại.

        

Chọn lần phát sinh cần sao chép dữ liệu từ lần phát sinh đó sau đó nhấn nút Chấp nhận để sao chép

 • Làm mới(Esc): nhấn vào đây hoặc phím Esc để xóa sạch thông tin đang nhập trên tờ khai 03-QĐ613, thao tác này vẫn không làm thay đổi thông tin đã lưu trữ trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Xóa(F3): nhấn vào đây hoặc phím F3 để xóa toàn bộ thông tin trên tờ khai 03-QĐ613 và thông tin đã lưu trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Ghi(F5): nhấn vào đây hoặc phím F5 để ghi thông tin hiện có trên tờ khai 03-QĐ613 vào trong hệ thống.
 • Đóng(F12): nhấn vào đây hoặc phím F12 để thoát ra khỏi màn hình nhập thông tin cho tờ khai 03-QĐ613.

Lưu ý: Khách hàng phải có thiết bị chữ ký số token VNPT để khai bảo hiểm xã hội 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *