VINASAT-2 bị cạnh tranh ở thị trường nước ngoài

VINASAT-2 bị cạnh tranh ở thị trường nước ngoài

Lãnh đạo VNPT thừa nhận lĩnh vực việc kinh doanh vệ tinh ở thị trường ngoài đang bị cạnh tranh quyết liệt. Tuy nhiên, vệ tinh VINASAT-2 hiện đã sử dụng hết 1/4 dung lượng và tiếp tục có thêm khách hàng.