Hướng dẫn tờ khai BHXH online hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu 601)

Hướng dẫn tờ khai BHXH online hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu 601)
1.5 (30%) 8 votes

Hướng dẫn làm tờ khai Bảo hiểm xã hội điện tử hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu 601) thông qua phần mềm I-van và chữ ký số VNPT

1. Mẫu giao nhận hồ sơ

Các bước thực hiện tờ khai Bảo hiểm xã hội điện tử bằng I-van

 • Chọn kỳ kê khai: Người dùng chọn tháng, năm và mã đơn vị cần khai

 • Người dùng chọn lần khai, tạo mới như hình sau

                

 • Người dùng chọn các mẫu tờ khai để lập hồ sơ

 • Tương ứng với các mẫu tờ khai đã được đánh dấu ở cột Chọn, xuất hiện các tab ở bên dưới. Người dùng nhập thông tin cho các tờ khai bằng cách click chuột vào tab tương ứng.
 • Sau khi kê khai xong thông tin các tờ khai trong thủ tục hồ sơ 601 và ghi vào hệ thống, người dùng xem kết quả thông qua chức năng Kết xuất báo cáo.

 • Chọn xong kỳ báo cáo thì nhấn nút Thực hiện để xem kết quả

 • Xem danh sách các tờ khai đã điền thông tin

Nhấn vào “Xem” ở cột Xem để thấy kết quả tờ khai dạng văn bản

VD: xem Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 601

 • Để ký số các văn bản này, chú ý cắm token vnpt-ca và lựa chọn các file cần ký như sau

 • Nhấn nút Ký số để ký.
 • Tiếp theo chọn chữ ký số tương ứng và nhấn nút OK.

 • Nhập số pin để ký. Lưu ý với mỗi văn bản muốn ký số thì người dùng phải lựa chọn chữ ký số 1 lần.

 • Xem kết quả sau khi ký

2. Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo mẫu C70a-HD (01 bản chính)

 • Khai thông tin của người lao động được thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

  Các bước thực hiện

  • Người dùng nhập thông tin về đợt được hưởng, số hiệu tài khoản, ngân hàng trên đầu form và nhập thông tin người lao động đề nghị thanh toán chế độ ốm đau, thải sản và dưỡng sức phục hồi sức khỏe

  Đưa lao động vào danh sách bằng cách nhập tên người đề nghị , sau đó nhập các thông tin cần thiết khác như trên hình

  • Thêm dòng thì nhấn phím Insert
  • Xóa dòng thì chọn dòng cần xóa và nhấn phím F11
  • Nạp dữ liệu(F8): nhấn vào đây hoặc phím F8, để đưa dữ liệu từ file excel vào tờ khai C70a-HD

          

  Chọn file excel trên máy rồi nhấn nút Tải dữ liệu.

  • Sao chép dữ liệu (F7): nhấn vào nút này hoặc bấm F7 để thực hiện sao chép dữ liệu từ mẫu C70a-HD  từ tờ khai được chọn vào mẫu C70a-HD của tờ khai hiện tại.

          

  Chọn lần phát sinh cần sao chép dữ liệu từ lần phát sinh đó sau đó nhấn nút Chấp nhận để sao chép

  • Làm mới(Esc): nhấn vào đây hoặc phím Esc để xóa sạch thông tin đang nhập trên tờ khai C70a-HD, thao tác này vẫn không làm thay đổi thông tin đã lưu trữ trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
  • Xóa(F3): nhấn vào đây hoặc phím F3 để xóa toàn bộ thông tin trên tờ khai C70a-HD và thông tin đã lưu trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
  • Ghi (F5): nhấn vào đây hoặc phím F5 để ghi thông tin hiện có trên tờ khai C70a-HD vào trong hệ thống.

  Đóng(F12): nhấn vào đây hoặc phím F12 để thoát ra khỏi màn hình nhập thông tin cho tờ khai C70a-HD.

3. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD (bản chính)

Các bước thực hiện kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử bằng I-van

 • Nhập thông tin người lao động vào danh sách

Đưa lao động vào danh sách bằng cách nhập tên người lao động hoặc chọn từ danh sách Họ và tên, sau đó nhập các thông tin cần thiết khác như trên hình

 • Thêm dòng thì nhấn phím Insert
 • Xóa dòng thì chọn dòng cần xóa và nhấn phím F11
 • Nạp dữ liệu(F8): nhấn vào đây hoặc phím F8, để đưa dữ liệu từ file excel vào tờ khai C65-HD

        

Chọn file excel trên máy rồi nhấn nút Tải dữ liệu.

 • Sao chép dữ liệu (F7): nhấn vào nút này hoặc bấm F7 để thực hiện sao chép dữ liệu từ mẫu C65-HD  từ tờ khai được chọn vào mẫu C65-HD của tờ khai hiện tại.

        

Chọn lần phát sinh cần sao chép dữ liệu từ lần phát sinh đó sau đó nhấn nút Chấp nhận để sao chép

 • Làm mới(Esc): nhấn vào đây hoặc phím Esc để xóa sạch thông tin đang nhập trên tờ khai C65-HD, thao tác này vẫn không làm thay đổi thông tin đã lưu trữ trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Xóa(F3): nhấn vào đây hoặc phím F3 để xóa toàn bộ thông tin trên tờ khai C65-HD và thông tin đã lưu trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Ghi(F5): nhấn vào đây hoặc phím F5 để ghi thông tin hiện có trên tờ khai C65-HD vào trong hệ thống.
 • Đóng(F12): nhấn vào đây hoặc phím F12 để thoát ra khỏi màn hình nhập thông tin cho tờ khai C65-HD.

a. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu số C65-HD (bản chính) hoặc giấy tờ khám chữa bệnh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Sổ khám chữa bệnh của con (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp)

b. Giấy xác nhận  về nghỉ việc để chăm sóc con ốm của người sử dụng lao động nơi người lao động nghỉ việc trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định theo mẫu số 5B-HSB (bản chính)

Khai thông tin của người lao động đề nghị giải quyết tai nạn lao động.

Các bước thực hiện

 • Nhập thông tin người lao động vào danh sách

Đưa thông tin người lạo động vào danh sách bằng cách nhập Họ tên hoặc chọn trong danh sách, sau đó nhập các thông tin cần thiết khác như trên hình

 • Thêm dòng thì nhấn phím Insert
 • Xóa dòng thì chọn dòng cần xóa và nhấn phím F11
 • Nạp dữ liệu(F8): nhấn vào đây hoặc phím F8, để đưa dữ liệu từ file excel vào tờ khai 05A-HSB

        

Chọn file excel trên máy rồi nhấn nút Tải dữ liệu.

 • Sao chép dữ liệu (F7): nhấn vào nút này hoặc bấm F7 để thực hiện sao chép dữ liệu từ mẫu 05A-HSB  từ tờ khai được chọn vào mẫu 05A-HSB của tờ khai hiện tại.

        

Chọn lần phát sinh cần sao chép dữ liệu từ lần phát sinh đó sau đó nhấn nút Chấp nhận để sao chép

 • Làm mới (Esc): nhấn vào đây hoặc phím Esc để xóa sạch thông tin đang nhập trên tờ khai 05A-HSB, thao tác này vẫn không làm thay đổi thông tin đã lưu trữ trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Xóa (F3): nhấn vào đây hoặc phím F3 để xóa toàn bộ thông tin trên tờ khai 05A-HSB và thông tin đã lưu trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Ghi (F5): nhấn vào đây hoặc phím F5 để ghi thông tin hiện có trên tờ khai 05A-HSB vào trong hệ thống.
 • Đóng (F12): nhấn vào đây hoặc phím F12 để thoát ra khỏi màn hình nhập thông tin cho tờ khai 05A-HSB.

c.  Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con theo mẫu 11A-HSB (bản chính)

Các bước thực hiện khai Bảo hiểm xã hội điện tử bằng I-VAN

 • Nhập thông tin người lao động vào danh sách

Đưa lao động vào danh sách bằng cách nhập tên người lao động, sau đó nhập các thông tin cần thiết khác như trên hình

 • Thêm dòng thì nhấn phím Insert
 • Xóa dòng thì chọn dòng cần xóa và nhấn phím F11
 • Nạp dữ liệu(F8): nhấn vào đây hoặc phím F8, để đưa dữ liệu từ file excel vào tờ khai 11A-HSB

        

Chọn file excel trên máy rồi nhấn nút Tải dữ liệu.

 • Sao chép dữ liệu (F7): nhấn vào nút này hoặc bấm F7 để thực hiện sao chép dữ liệu từ mẫu 11A-HSB  từ tờ khai được chọn vào mẫu 11A-HSB của tờ khai hiện tại.

        

Chọn lần phát sinh cần sao chép dữ liệu từ lần phát sinh đó sau đó nhấn nút Chấp nhận để sao chép

 • Làm mới(Esc): nhấn vào đây hoặc phím Esc để xóa sạch thông tin đang nhập trên tờ khai bảo hiểm xã hội online 11A-HSB, thao tác này vẫn không làm thay đổi thông tin đã lưu trữ trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Xóa(F3): nhấn vào đây hoặc phím F3 để xóa toàn bộ thông tin trên tờ khai bảo hiểm xã hội online 11A-HSB và thông tin đã lưu trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Ghi(F5): nhấn vào đây hoặc phím F5 để ghi thông tin hiện có trên tờ khai bảo hiểm xã hội online 11A-HSB vào trong hệ thống.
 • Đóng(F12): nhấn vào đây hoặc phím F12 để thoát ra khỏi màn hình nhập thông tin cho tờ khai bảo hiểm xã hội online 11A-HSB.
3 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *