Hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ BHXH điện tử giải quyết chế độ BHXH

Đánh giá

VNPT hôm nay sẽ hướng dẫn đến các bạn thủ tục hồ sơ giải quyết BHXH online giải quyết các chế độ của BHXH bằng phần mềm I-van và chữ ký số giúp cho tất cả các bạn nắm bắt dễ dàng hơn

1. Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến (mẫu 609)

 • Phiếu giao nhận hồ sơ

Các bước thực hiện tờ khai BHXH bằng I-van

 • Chọn kỳ kê khai: Người dùng chọn tháng, năm và mã đơn vị cần khai

dang ky bao hiem xa hoi

 • Người dùng chọn lần khai, tạo mới như hình sau

chedo1

 • Người dùng chọn các mẫu tờ khai để lập hồ sơ

che do 2

 

 • Tương ứng với các mẫu tờ khai đã được đánh dấu ở cột Chọn, xuất hiện các tab ở bên dưới. Người dùng nhập thông tin cho các tờ khai bằng cách click chuột vào tab tương ứng.
 • Sau khi kê khai xong thông tin các tờ khai trong thủ tục hồ sơ 601 và ghi vào hệ thống, người dùng xem kết quả thông qua chức năng Kết xuất báo cáo.

che do 3

 • Chọn xong kỳ báo cáo thì nhấn nút Thực hiện để xem kết quả

che do 4

 • Xem danh sách các tờ khai đã điền thông tin

che do 5

 

Nhấn vào “Xem” ở cột Xem để thấy kết quả tờ khai dạng văn bản

VD: xem Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 602

che do 6

 

 • Để ký số các văn bản này, chú ý cắm token vnpt-ca và lựa chọn các file cần ký như sau

che do 7

 

 • Nhấn nút Ký số để ký.
 • Tiếp theo chọn chữ ký số tương ứng và nhấn nút OK.

 • Nhập số pin để ký. Lưu ý với mỗi văn bản muốn ký số thì người dùng phải lựa chọn chữ ký số 1 lần.

 • Xem kết quả sau khi ký

2. Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn giao thông, bệnh nghề nghiệp (Mẫu 604)

Các bước thực hiện làm tờ khai BHXH bằng I-van

2.1. Phiếu giao nhận hồ sơ

 • Chọn kỳ kê khai: Người dùng chọn tháng, năm và mã đơn vị cần khai

 • Người dùng chọn lần khai, tạo mới như hình sau

                

 • Người dùng chọn các mẫu tờ khai để lập hồ sơ

 • Tương ứng với các mẫu tờ khai đã được đánh dấu ở cột Chọn, xuất hiện các tab ở bên dưới. Người dùng nhập thông tin cho các tờ khai bằng cách click chuột vào tab tương ứng.
 • Sau khi kê khai xong thông tin các tờ khai trong thủ tục hồ sơ 601 và ghi vào hệ thống, người dùng xem kết quả thông qua chức năng Kết xuất báo cáo.

 • Chọn xong kỳ báo cáo thì nhấn nút Thực hiện để xem kết quả

 • Xem danh sách các tờ khai đã điền thông tin

Nhấn vào “Xem” ở cột Xem để thấy kết quả tờ khai dạng văn bản

VD: xem Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 602

 • Để ký số các văn bản này, chú ý cắm token vnpt-ca và lựa chọn các file cần ký như sau

 • Nhấn nút Ký số để ký.
 • Tiếp theo chọn chữ ký số tương ứng và nhấn nút OK.

 • Nhập số pin để ký. Lưu ý với mỗi văn bản muốn ký số thì người dùng phải lựa chọn chứng thư 1 lần.

 • Xem kết quả sau khi ký

2.2. Văn bản đề nghị giải quyết tai nạn lao động của người sử dụng lao động theo mẫu 5A-HSB (Bản chính)

Khai thông tin của người lao động đề nghị giải quyết tai nạn lao động.

Các bước thực hiện

 • Nhập thông tin người lao động vào danh sách

Đưa thông tin người lạo động vào danh sách bằng cách nhập Họ tên hoặc chọn trong danh sách, sau đó nhập các thông tin cần thiết khác như trên hình

 • Thêm dòng thì nhấn phím Insert
 • Xóa dòng thì chọn dòng cần xóa và nhấn phím F11
 • Nạp dữ liệu(F8): nhấn vào đây hoặc phím F8, để đưa dữ liệu từ file excel vào tờ khai 05A-HSB

        

Chọn file excel trên máy rồi nhấn nút Tải dữ liệu.

 • Sao chép dữ liệu (F7): nhấn vào nút này hoặc bấm F7 để thực hiện sao chép dữ liệu từ mẫu 05A-HSB  từ tờ khai được chọn vào mẫu 05A-HSB của tờ khai hiện tại.

        

Chọn lần phát sinh cần sao chép dữ liệu từ lần phát sinh đó sau đó nhấn nút Chấp nhận để sao chép

 • Làm mới(Esc): nhấn vào đây hoặc phím Esc để xóa sạch thông tin đang nhập trên tờ khai BHXH điện tử 05A-HSB, thao tác này vẫn không làm thay đổi thông tin đã lưu trữ trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Xóa(F3): nhấn vào đây hoặc phím F3 để xóa toàn bộ thông tin trên tờ khai BHXH điện tử 05A-HSB và thông tin đã lưu trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Ghi(F5): nhấn vào đây hoặc phím F5 để ghi thông tin hiện có trên tờ khai BHXH điện tử 05A-HSB vào trong hệ thống.
 • Đóng(F12): nhấn vào đây hoặc phím F12 để thoát ra khỏi màn hình nhập thông tin cho tờ khai BHXH điện tử 05A-HSB.

  2.3. Văn bản đề nghị giải quyết bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động theo mẫu 5B-HSB (bản chính) (Làm tương tự Văn bản đề nghị giải quyết tai nạn lao động của người sử dụng lao động mục 4.2 tiểu mục b)

Các bước thực hiện

 • Nhập thông tin người lao động vào danh sách

Đưa lao động vào danh sách bằng cách nhập tên người lao động, sau đó nhập các thông tin cần thiết khác như trên hình

 • Thêm dòng thì nhấn phím Insert
 • Xóa dòng thì chọn dòng cần xóa và nhấn phím F11
 • Nạp dữ liệu(F8): nhấn vào đây hoặc phím F8, để đưa dữ liệu từ file excel vào tờ khai 5B-HSB

        

Chọn file excel trên máy rồi nhấn nút Tải dữ liệu.

 • Sao chép dữ liệu (F7): nhấn vào nút này hoặc bấm F7 để thực hiện sao chép dữ liệu từ mẫu 5B-HSB  từ tờ khai được chọn vào mẫu 5B-HSB của tờ khai hiện tại.

        

Chọn lần phát sinh cần sao chép dữ liệu từ lần phát sinh đó sau đó nhấn nút Chấp nhận để sao chép

 • Làm mới(Esc): nhấn vào đây hoặc phím Esc để xóa sạch thông tin đang nhập trên tờ khai 5B-HSB, thao tác này vẫn không làm thay đổi thông tin đã lưu trữ trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Xóa(F3): nhấn vào đây hoặc phím F3 để xóa toàn bộ thông tin trên tờ khai 5B-HSB và thông tin đã lưu trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Ghi(F5): nhấn vào đây hoặc phím F5 để ghi thông tin hiện có trên tờ khai 5B-HSB vào trong hệ thống.
 • Đóng(F12): nhấn vào đây hoặc phím F12 để thoát ra khỏi màn hình nhập thông tin cho tờ khai 5B-HSB.

3. Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn giao thông, bệnh nghề nghiệp tái phát hoặc tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp tổng hợp (Mẫu 605)

3.1. Phiếu giao nhận hồ sơ

Các bước thực hiện

 • Chọn kỳ kê khai: Người dùng chọn tháng, năm và mã đơn vị cần khai

 • Người dùng chọn lần khai, tạo mới như hình sau

                

 • Người dùng chọn các mẫu tờ khai để lập hồ sơ

 • Tương ứng với các mẫu tờ khai đã được đánh dấu ở cột Chọn, xuất hiện các tab ở bên dưới. Người dùng nhập thông tin cho các tờ khai bằng cách click chuột vào tab tương ứng.
 • Sau khi kê khai xong thông tin các tờ khai trong thủ tục hồ sơ 601 và ghi vào hệ thống, người dùng xem kết quả thông qua chức năng Kết xuất báo cáo.

 • Chọn xong kỳ báo cáo thì nhấn nút Thực hiện để xem kết quả

 • Xem danh sách các tờ khai đã điền thông tin

Nhấn vào “Xem” ở cột Xem để thấy kết quả tờ khai dạng văn bản

VD: xem Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 602

 • Để ký số các văn bản này, chú ý cắm token vnpt-ca và lựa chọn các file cần ký như sau

 • Nhấn nút Ký số để ký.
 • Tiếp theo chọn chứng thư số tương ứng và nhấn nút OK.

 • Nhập số pin để ký. Lưu ý với mỗi văn bản muốn ký số thì người dùng phải lựa chọn chứng thư 1 lần.

 • Xem kết quả sau khi ký

 

 

0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *