Hướng dẫn ký số - ký điện tử trên văn bản với Word 2003

Hướng dẫn ký số – ký điện tử trên văn bản với Word 2003

Sau khi khách hàng đã cài đặt PKI Token Manager và cắm Thiết bị token (chữ ký số vnpt) vào máy tính ta tiến hành các bước sau ký văn bản

Mở văn bản cần ký với word 2003

Bước 1: Trên thanh công cụ của Microsoft Office Worrd: Chọn Tools/Options

                                                           

Bước 2: Chương trình hiện lên bảng Options: Chọn Security/Digital Signatures…

Bước 3: Chương trình hiện lên cửa sổ Digital Signature. Chọn Add để gán chữ ký số vào văn bản.

Chương trình tiếp tục hiện lên cửa sổ Select Certificate. Lựa chọn đúng tên người ký, rồi chọn OK.

Bước 4: Chương trình hiện lên cửa sổ để nhập mật khẩu thiết bị USB Token, nhập đúng mật khẩu. Và nhấn OK.

Bước 5: Kiểm tra chữ ký: Khi đã ký thành công xuất hiện biểu tượng phía dưới.

Khi đặt con trỏ vào biểu tượng sẽ hiện lên dòng chữ The document has been digitally signed – Văn bản vừa được ký số.

Với ứng dụng Microsoft Excell 2003: việc ký số thao tác tương tự.

1 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *