Hướng Dẫn Khai Thuế Qua Mạng Bằng Chrome

Tháng 7/2015. Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.1 hỗ trợ Người nộp thuế bằng chữ ký số sử dụng dịch vụ Khai thuế qua mạng trên các trình duyệt Web Chrome

Bước1: Người nộp thuế mở trình duyệt Google Chrome .

  • Người nộp thuế nhập vào chrome://flags/#enable-npapi vào ô địa chỉ của trình duyệt
  • Người nộp thuế tìm tới thư mục Bật NPAPI và Người nộp thuế chọn Bật ( Enable đối với bản tiếng Anh).
  • Người nộp thuế thực hiện như hình dưới:

Hướng Dẫn Khai Thuế Qua Mạng (iHTKK) Bằng Chrome

Ảnh phiên bản tiếng Việt Nam

Hướng Dẫn Khai Thuế Qua Mạng (iHTKK) Bằng Chrome

Ảnh phiên bản English

  • Người nộp thuế khởi động lại trình duyệt Chrome.

Bước 2 : Người nộp thuế mở trình duyệt Google Chrome .

  • Người nộp thuế nhập à chrome://plugins vào ô địa chỉ của trình duyệt
  • Người nộp thuế tìm tới thư mục Java(TM) à CBT chọn Luôn được phép chạy. (Always allowed to run đối với bản Tiếng Anh)
  • Người nộp thuế thực hiện như hình dưới hình dưới.

Hướng Dẫn Khai Thuế Qua Mạng (iHTKK) Bằng Chrome

Ảnh phiên bản tiếng Việt Nam

Hướng Dẫn Khai Thuế Qua Mạng (iHTKK) Bằng Chrome

Ảnh phiên bản English

Bước 3: Người nộp thuế khởi động lại trình duyệt Chrome .

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *