Hướng dẫn khai BHXH điện tử tạm ứng chi phí ốm đau, thai sản và dưỡng sức cho đơn vị (Mẫu 623)

VNPT xin hướng dẫn khai Bảo hiểm xã hội online để tạm ứng chi phí ốm đau, thai sản và dưỡng sức cho đơn vị (Mẫu 623) bằng phần mềm I-van và chữ ký số

1. Phiếu giao nhận hồ sơ

Các bước thực hiện kê khai Bảo hiểm xã hội bằng phần mềm I-van

Chọn chức năng 623 cần kê khai:

Hướng dẫn khai BHXH điện tử tạm ứng chi phí ốm đau, thai sản và dưỡng sức cho đơn vị (Mẫu 623)

Chọn kỳ kê khai: Người dùng tháng, năm và mã đơn vị cần khai

Người dùng chọn lần khai, tạo mới như hình sau

Người  dùng nhập dữ liệu cho các trường Tên người nộp hồ sơ, số điện thoại, Email và chọn các mẫu tờ khai để lập hồ sơ

Tương ứng với các mẫu tờ khai đã được đánh dấu ở cột Chọn, xuất hiện các tab ở bên dưới( nếu có)

Người dùng nhập thông tin cho các tờ khai bằng cách click chuột vào tab tương ứng (nếu có)

Sau khi kê khai xong thông tin các tờ khai trong thủ tục hồ sơ 623 và ghi vào hệ thống, người dùng xem kết quả thông qua chức năng Kết xuất báo cáo. Chọn báo cáo cần xem như hình bên dưới sau đó nhấn nút Chấp nhận

Chọn xong kỳ báo cáo thì nhấn nút Thực hiện để xem kết quả

Xem danh sách các tờ khai đã điền thông tin

Nhấn vào Xem ở cột Xem để thấy kết quả tờ khai dạng văn bản

VD ở đây xem Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 623

Để ký số các văn bản này, chú ý cắm token vnpt-ca và lựa chọn các file cần ký như sau

Nhấn nút Ký số để ký.

Tiếp theo chọn chữ ký số tương ứng và nhấn nút OK.

Nhập số pin để ký. Lưu ý với mỗi văn bản muốn ký số thì người dùng phải lựa chọn chữ ký số 1 lần.

Xem kết quả sau khi ký

2. Đơn đề nghị tạm ứng (mẫu D01d-TS)

Khai thông tin của người lao động đề nghị được tạm ứng

Các bước thực hiện tờ khai bảo hiểm xã hội online bằng I-van

 • Người dùng nhập thông tin số công văn và danh sách lao động đề nghị tạm ứng

Đưa lao động vào danh sách bằng cách nhập tên người đề nghị , sau đó nhập các thông tin cần thiết khác như trên hình

 • Thêm dòng thì nhấn phím Insert
 • Xóa dòng thì chọn dòng cần xóa và nhấn phím F11
 • Nạp dữ liệu(F8): nhấn vào đây hoặc phím F8, để đưa dữ liệu từ file excel vào tờ khai D01d-TS

        

Chọn file excel trên máy rồi nhấn nút Tải dữ liệu.

 • Sao chép dữ liệu (F7): nhấn vào nút này hoặc bấm F7 để thực hiện sao chép dữ liệu từ mẫu D01d-TS  từ tờ khai được chọn vào mẫu D01d-TS của tờ khai hiện tại.

        

Chọn lần phát sinh cần sao chép dữ liệu từ lần phát sinh đó sau đó nhấn nút Chấp nhận để sao chép

 • Làm mới(Esc): nhấn vào đây hoặc phím Esc để xóa sạch thông tin đang nhập trên tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử D01d-TS, thao tác này vẫn không làm thay đổi thông tin đã lưu trữ trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Xóa(F3): nhấn vào đây hoặc phím F3 để xóa toàn bộ thông tin trên tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử D01d-TS và thông tin đã lưu trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Ghi(F5): nhấn vào đây hoặc phím F5 để ghi thông tin hiện có trên tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử D01d-TS vào trong hệ thống.
 • Đóng(F12): nhấn vào đây hoặc phím F12 để thoát ra khỏi màn hình nhập thông tin cho tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử D01d-TS.

3. Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu C70a-HD)

Khai thông tin của người lao động được thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Các bước thực hiện bảo hiểm xã hội điện tử bằng I-van

 • Người dùng nhập thông tin về đợt được hưởng, số hiệu tài khoản, ngân hàng trên đầu form và nhập thông tin người lao động đề nghị thanh toán chế độ ốm đau, thải sản và dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Đưa lao động vào danh sách bằng cách nhập tên người đề nghị , sau đó nhập các thông tin cần thiết khác như trên hình

 • Thêm dòng thì nhấn phím Insert
 • Xóa dòng thì chọn dòng cần xóa và nhấn phím F11
 • Nạp dữ liệu(F8): nhấn vào đây hoặc phím F8, để đưa dữ liệu từ file excel vào tờ khai C70a-HD

        

Chọn file excel trên máy rồi nhấn nút Tải dữ liệu.

 • Sao chép dữ liệu (F7): nhấn vào nút này hoặc bấm F7 để thực hiện sao chép dữ liệu từ mẫu C70a-HD  từ tờ khai được chọn vào mẫu C70a-HD của tờ khai hiện tại.

        

Chọn lần phát sinh cần sao chép dữ liệu từ lần phát sinh đó sau đó nhấn nút Chấp nhận để sao chép

 • Làm mới(Esc): nhấn vào đây hoặc phím Esc để xóa sạch thông tin đang nhập trên tờ khai bảo hiểm xã hội online C70a-HD, thao tác này vẫn không làm thay đổi thông tin đã lưu trữ trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Xóa(F3): nhấn vào đây hoặc phím F3 để xóa toàn bộ thông tin trên tờ khai bảo hiểm xã hội online C70a-HD và thông tin đã lưu trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Ghi(F5): nhấn vào đây hoặc phím F5 để ghi thông tin hiện có trên tờ khai bảo hiểm xã hội online C70a-HD vào trong hệ thống.

Đóng(F12): nhấn vào đây hoặc phím F12 để thoát ra khỏi màn hình nhập thông tin cho tờ khai bảo hiểm xã hội online C70a-HD.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *