Hướng dẫn kê khai BHXH online để điều chỉnh lại lượng hưu trong BHXH

VNPT Hướng dẫn kê khai bảo hiểm xã hội online để điều chỉnh lại lượng hưu trong BHXH bằng phần mềm I-van và chữ ký số VNPT

1. Phiếu giao nhận hồ sơ

Các bước thực hiện

Chọn chức năng 620 cần kê khai:

Chọn kỳ kê khai: Người dùng tháng, năm và mã đơn vị cần khai

Người dùng chọn lần khai, tạo mới như hình sau

Người  dùng chọn các mẫu tờ khai để lập hồ sơ

Tương ứng với các mẫu tờ khai đã được đánh dấu ở cột Chọn, xuất hiện các tab ở bên dưới( nếu có)

Người dùng nhập thông tin cho các tờ khai bằng cách click chuột vào tab tương ứng (nếu có)

Sau khi kê khai xong thông tin các tờ khai trong thủ tục hồ sơ 620 và ghi vào hệ thống, người dùng xem kết quả thông qua chức năng Kết xuất báo cáo. Chọn báo cáo cần xem như hình bên dưới sau đó nhấn nút Chấp nhận

Chọn xong kỳ báo cáo thì nhấn nút Thực hiện để xem kết quả

Xem danh sách các tờ khai đã điền thông tin

Nhấn vào Xem ở cột Xem để thấy kết quả tờ khai dạng văn bản

VD ở đây xem Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 620

Để ký số các văn bản này, chú ý cắm token vnpt-ca và lựa chọn các file cần ký như sau

Nhấn nút Ký số để ký.

Tiếp theo chọn chữ ký số VNPT tương ứng và nhấn nút OK.

Nhập số pin để ký. Lưu ý với mỗi văn bản muốn ký số thì người dùng phải lựa chọn chữ ký số 1 lần.

Xem kết quả sau khi ký

2. Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng Mẫu số 01-ĐCNT (bản chính, 01 bản/ người)

  • Khai thay đổi thông tin của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Các bước thực hiện

Đưa lao động vào danh sách bằng cách nhập tên người lao động, sau đó nhập các thông tin cần thiết khác như trên hình

  • Thêm dòng thì nhấn phím Insert
  • Xóa dòng thì chọn dòng cần xóa và nhấn phím F11
  • Nạp dữ liệu(F8): nhấn vào đây hoặc phím F8, để đưa dữ liệu từ file excel vào tờ khai 01-ĐCNT

Chọn file excel trên máy rồi nhấn nút Tải dữ liệu.

  • Sao chép dữ liệu (F7): nhấn vào nút này hoặc bấm F7 để thực hiện sao chép dữ liệu từ mẫu 01-ĐCNT từ tờ khai được chọn vào mẫu 01-ĐCNT của tờ khai hiện tại.

Chọn lần phát sinh cần sao chép dữ liệu từ lần phát sinh đó sau đó nhấn nút Chấp nhận để sao chép

  • Làm mới(Esc): nhấn vào đây hoặc phím Esc để xóa sạch thông tin đang nhập trên tờ khai BHXH điện tử 1-ĐCNT, thao tác này vẫn không làm thay đổi thông tin đã lưu trữ trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
  • Xóa(F3): nhấn vào đây hoặc phím F3 để xóa toàn bộ thông tin trên tờ khai BHXH điện tử 01-ĐCNT và thông tin đã lưu trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
  • Ghi(F5): nhấn vào đây hoặc phím F5 để ghi thông tin hiện có trên tờ khai BHXH điện tử 01-ĐCNT vào trong hệ thống.
  • Đóng(F12): nhấn vào đây hoặc phím F12 để thoát ra khỏi màn hình nhập thông tin cho tờ khai BHXH điện tử 01-ĐCNT.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *