Hướng Dẫn Cài Đặt Chương Trình Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử VNPT

Chukysovnpt.com.vn sẽ hướng dẫn cho quý doanh nghiệp cài đặt chương trình bảo hiểm xã hội điện tử vnpt( ivan). Sau khi quý khách hàng đã đăng ký bảo hiểm xã hội điện tử của vnpt, chúng tôi sẽ cấp cho quý khách 1 user và 1 pass đăng nhập. Để sử dụng tài khoản này, quý khách cần có chương trình ivan đã được cài đặt trong máy.

Bước 1:

Down chương trình tại đây

Bước 2:

Chạy chương trình đã down về

Hướng Dẫn Và Cài Đặt Chương Trình Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử VNPT

Bước 3: 

Cài đặt chương trình

Hướng Dẫn Và Cài Đặt Chương Trình Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử VNPT

Hướng Dẫn Và Cài Đặt Chương Trình Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử VNPT

Hướng Dẫn Và Cài Đặt Chương Trình Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử VNPT

Bước 4:

Sau khi cài đặt xong trên máy sẽ xuất hiện logo bảo hiểm xã hội điện tử vnpt, khách hàng click vào và đăng nhập user và pass đã được cung cấp. Sau khi đăng nhập xong, khách hàng có thể sử dụng chương trình ivan.

Hướng Dẫn Và Cài Đặt Chương Trình Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử VNPT

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *