Hội nghị tổng kết hoạt động BCH Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017

Sáng ngày 06/7, tại Lào Cai, Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam phối hợp với BHXH tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017.

Chủ tịch Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Toàn dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam khóa V; Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn cơ quan; cùng đại diện lãnh đạo chính quyền và lãnh đạo Công đoàn BHXH tỉnh Lào Cai.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam  Nguyễn Đức Toàn cho biết: Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam (BCH Công đoàn cơ quan) hiện có 24 đồng chí đều là Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, bộ phận và một số đồng chí là lãnh đạo các đơn vị. 100% các đồng chí có trình độ đại học và trên đại học; với 12 đồng chí là nữ, chiếm 50%. Đa số các ủy viên BCH đều là kiêm nhiệm với công việc chuyên môn nặng nề, nhưng đã rất nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017.

Qua 05 năm hoạt động, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, BCH Công đoàn cơ quan luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XI của Công đoàn Việt Nam, cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của Ngành để chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức triển khai hiệu quả công tác công đoàn và phong trào công chức viên chức tại mỗi đơn vị và toàn thể cơ quan. Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ này, BCH Công đoàn cơ quan đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác, lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động các cấp Công đoàn cơ quan BHXH.

Ngay sau Đại hội, BCH Công đoàn cơ quan đã xây dựng và thông qua Chương trình hoạt động toàn khóa. Hàng năm, trên cơ sở Chương trình này và nhiệm vụ chính trị của Ngành, đơn vị, BCH công đoàn các cấp đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để triển khai nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình.

bhxh-ok

Ngoài việc ban hành Nghị quyết về Chương trình công tác hàng năm, BCH Công đoàn cơ quan còn đề ra các Nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ; công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tổng Giám đốc giao. Nghị quyết BCH Công đoàn cơ quan đề ra luôn bám sát thực tiễn, có tính khả thi, được tổ chức triển khai hiệu quả. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của Ngành trong thời gian qua, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Đức Toàn nêu rõ.

Trong nhiệm kỳ này, BCH Công đoàn cơ quan đã luôn chú trọng củng cố hệ thống tổ chức công đoàn, thường xuyên tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo cơ quan để quyết định thành lập, kiện toàn các tổ chức công đoàn trực thuộc và bố trí cán bộ công đoàn phù hợp với mô hình tổ chức, hoạt động của cơ quan; đồng thời, quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện đội ngũ cán bộ Công đoàn nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, phù hợp với chiến lược phát triển của Ngành trong từng giai đoạn.

Trong việc thực hiện chế động sinh hoạt, BCH Công đoàn cơ quan đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Do vậy, trong nhiệm kỳ này, BCH Công đoàn cơ quan đã phát huy tốt vai trò của mỗi cá nhân và trí tuệ của tập thể trong thảo luận, bàn bạc quyết định các chủ trương hoạt động của các cấp Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết đối với công đoàn cơ sở, bộ phận, chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam còn hạn chế so với yêu cầu đặt ra; mối quan hệ phối hợp chỉ đạo giữa Ban Thường vụ, BCH Công đoàn cơ quan với các Công đoàn trực thuộc chưa được thường xuyên, chặt chẽ;… là một số bất cập còn tồn tại trong hoạt động của BCH Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2012-2017 đã được hội nghị chỉ rõ.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Đức Toàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà BCH Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt được. Đồng thời, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Đức Toàn cũng gửi lời cảm ơn tới các cấp ủy đảng, lãnh đạo Ngành, chính quyền tại mỗi đơn vị và các tổ chức đoàn thể đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình hoạt động và xây dựng, phát triển của tổ chức công đoàn các cấp thời gian qua.

Để đảm bảo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Đức Toàn cũng đã quán triệt một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội và đưa ra Đề án nhân sự, cùng các phương án đề cử tham gia BCH khóa VI. 

Theo đó, các đại biểu đều thống nhất về chủ trương cũng như dự thảo Đề án nhân sự, cùng các phương án đề cử nhân sự tham gia BCH khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 mà BCH Công đoàn cơ quan đưa ra.

Dự kiến, Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới, tại Hà Nội./.

Theo: https://baohiemxahoi.gov.vn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *