Hội nghị tập huấn trang bị kiến thức về BHXH, BHYT cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách BHXH, BHYT

Hội nghị tập huấn trang bị kiến thức về BHXH, BHYT cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách BHXH, BHYT
5 (100%) 1 vote

Đó là đánh giá của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn về công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan thông tấn báo chí tại Hội nghị tập huấn trang bị kiến thức về BHXH, BHYT cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách BHXH, BHYT thuộc các cơ quan thông tấn báo chí do BHXH Việt Nam tổ chức tại Huế trong các ngày 29 – 30/3/2017.

Tích cực, chủ động

Để thực hiện thành công mục tiêu BHYT toàn dân và mở rộng diện bao phủ BHXH cho 50% lực lượng lao động và tham gia BH thất nghiệp cho 35% lực lượng lao động vào năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020, BHXH Việt Nam luôn coi công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí. Trong năm 2016, công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam với các cơ quan thông tấn báo chí đã có nhiều khởi sắc và đạt được những kết quả quan trọng.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam do Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông (BHXH Việt Nam) Nguyễn Đức Toàn trình bày tại Hội nghị, ngay từ đầu năm, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp tuyên truyền thường xuyên với gần 50 đầu mối của 40 cơ quan truyền thông, báo chí ở Trung ương, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp dài hạn giai đoạn 2015-2020 giữa BHXH Việt Nam với 4 cơ quan truyền thông quốc gia (gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân) và với 21 cơ quan báo chí giai đoạn 2015-2017. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo BHXH Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, đây cũng là động lực để huy động sự vào cuộc tích cực, chủ động của đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Hoi nghi 300317 01

Nhằm nâng cao kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT đối với phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, ngay từ đầu năm 2016, BHXH Việt Nam đã tổ chức tập huấn trang bị kiến thức về BHXH, BHYT cho hàng trăm phóng viên, biên tập viên trong phạm vi cả nước; tổ chức 2 Hội nghị cung cấp thông tin về kết quả tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2016 cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và khu vực phía Nam (tại TP.Hồ Chí Minh), khu vực miền Trung – Tây Nguyên (tại Đắc Lăk). Lãnh đạo BHXH Việt Nam còn tham gia trực tiếp trả lời phỏng vấn, talk, tọa đàm, đồng thời cử cán bộ, chuyên gia giàu kinh nghiệm tham gia các chương trình, tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên đi các địa phương, cơ sở nắm bắt thông tin để viết tin, bài, làm phóng sự, xây dựng các chương trình tuyên truyền sát với yêu cầu của thực tế. Đặc biệt, Ngành cũng tổ chức thành công cuộc thi sáng tác tranh cổ động về BHXH, BHYT và Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016. Mặc dù đây là năm đầu tiên tổ chức nhưng cuộc thi đã thu hút đông đảo các cơ quan báo chí tham gia, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT sâu rộng trong toàn xã hội.

BHXH Việt Nam còn thường xuyên tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về chính sách BHXH, BHYT cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên (năm 2016 đã tổ chức được 10 Hội nghị). Tại đây, nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi, giúp phóng viên có ngay câu trả lời liên quan đến hoạt động của Ngành. Trái lại, qua  báo chí, Ngành cũng có những thông tin đa chiều, thấy rõ một số bất cập của chính sách, tình hình thực tiễn để từ đó có những giải pháp điều chỉnh kịp thời.

BHXH Việt Nam không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng trang Website của Ngành. Đây là một trong những kênh thông tin quan trọng của Ngành BHXH, cung cấp đầy đủ, chính xác những thông tin, văn bản, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, các chỉ đạo của Ngành… tới độc giả và đội ngũ những người làm báo.

Huy động sức mạnh của toàn xã hội

Theo đánh giá của Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn, năm 2016, công tác tuyên truyền của Ngành BHXH đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, đặc biệt là các cơ quan truyền thông báo chí. Trong năm, công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam với các cơ quan truyền thông, báo chí đã được tiến hành mạnh mẽ, chủ động với độ bao phủ rộng, tần suất tăng; các phóng viên, biên tập viên được tập huấn trang bị kiến thức cơ bản về BHXH, BHYT và được tạo điều kiện tối đa tiếp cận thông tin ở cả Trung ương và các địa phương. Hình thức tuyên truyền được thể hiện phong phú, đa dạng; các thông tin tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng, trọng tâm, trọng điểm như: Những điểm mới của Luật BHXH sửa đổi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và dự báo tác động đến người lao động, người sử dụng lao động; vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020”; công tác triển khai BHYT học sinh, sinh viên; BHYT hộ gia đình; vấn đề tăng giá dịch vụ y tế; thông tuyến khám chữa bệnh BHYT; lạm dụng trục lợi quỹ BHYT; trốn đóng nợ đọng BHXH, BHYT; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện BHYT toàn dân theo tinh thần Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020… Có thể nói, các cơ quan thông tấn báo chí đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối tuyên truyền đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách ASXH.

Trong năm, xuất hiện nhiều bài báo, nhiều phóng sự truyền hình… về BHXH, BHYT được đầu tư công phu, có tính phát hiện những khó khăn, trở ngại, những cách làm hay điển hình tốt cũng như những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những cảnh báo về các cách thức gian lận trong trục lợi quỹ BHYT, trốn đóng BHXH cho người lao động… đã mang lại hiệu ứng tích cực trong việc tổ chức, thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, đồng thời nâng cao uy tín, khẳng định vị thế của BHXH Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo ASXH.

Công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam với các cơ quan thông tấn báo chí đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chính sách BHXH, BHYT.

Công tác tuyên truyền nói chung, công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí nói riêng đã đi trước một bước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó nổi bật, số người tham gia BHYT đã tăng mạnh với 75,8 triệu người (chiếm 81,8% dân số), vượt 2,8% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Công tác giải quyết chế độ, chính sách được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác cải cách hành chínhtiếp tục ghi nhiều dấu ấn với một loạt các giải pháp vừa căn cơ, quyết liệt, vừa mang tính định hướng chiến lược cao, trong đó tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục; tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử; thay đổi tác phong lấy doanh nghiệp, người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trong năm, các chương trình, dự án về CNTT có sức ảnh hưởng lớn đến quá trình hiện đại hóa của Ngành tiếp tục được triển khai và hoàn thiện như: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử; phần mềm cấp số định danh và quản lý BHYT theo hộ gia đình; phần mềm giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT; phần mềm thu, cấp sổ BHXH, BHYT; phần mềm kế toán…. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên ngành BHXH xây dựng được Hệ thống cơ sở dữ liệu của 24,2 triệu hộ gia đình (cơ bản đạt tỷ lệ 100% dân số cả nước), tạo nền tảng để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, BHYT, hệ thống cấp số định danh và quản lý BHYT hộ gia đình theo quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho người dân giao dịch với bất kỳ cơ quan BHXH trên toàn quốc.

Theo thống kê, năm 2016, đã có hơn 9.000 tin, bài, phóng sự, các cuộc phỏng vấn, chuyên mục, chuyên đề, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, đối thoại tư vấn trực tiếp về BHXH, BHYT được thực hiện. Trong đó, trên 4.900 tin, bài, phóng sự… được các cơ quan báo chí TW thực hiện; tăng 1,3 lần so với năm 2015 và vượt 6% so với kế hoạch.

Không những thế, công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT trên báo chí đã ngày càng đi vào chiều sâu. Những thay đổi về chính sách, hoạt động của Ngành như: Thực hiện Luật BHXH sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai BHYT hộ gia đình; thông tuyến KCB BHYT… đều được báo chí phản ánh kịp thời, góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận, nâng cao nhận thức của người dân về BHXH, BHYT. Đặc biệt, việc thông tin các vấn đề “nóng” về lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; trốn đóng, chiếm dụng BHXH… đã góp phần cảnh tỉnh, ngăn chặn các các hành vi vi phạm Luật BHXH, Luật BHYT, đồng thời giúp các cơ quan chức năng sớm có giải pháp xử lý kịp thời.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHXH, BHYT

Phát huy những kết quả đạt được năm 2016, năm 2017, BHXH Việt Nam tập trung tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT và BH thất nghiệp thể hiện ở Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020”; Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020, cũng như chỉ đạo của  Chính phủ về việc lập hồ sơ sức khỏe cá nhân gắn với mục tiêu BHYT toàn dân và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT; những định hướng chỉ đạo của lãnh đạo BHXH Việt Nam trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành; đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh giao dịch điện tử; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; kịp thời phê phán những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm Luật BHXH, Luật BHYT góp phần hạn chế, ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong thực thi nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức BHXH các cấp.

Chuyển đổi nhà cung cấp chữ ký số để tiết kiệm chi phí hơn, nhanh tay liên hệ với nhà cung cấp CA vnpt ngay hôm nay.

Theo:http://www.baohiemxahoi.gov.vn

 

0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *