Hướng dẫn kê khai hồ sơ BHXH online giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần, trợ cấp khu vực 1 lần (Mẫu 608)

Hướng dẫn kê khai hồ sơ bảo hiểm xã hội online giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần, trợ cấp khu vực 1 lần (Mẫu 608) bằng phần mềm I-van và chữ ký số

1. Hồ sơ giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần, trợ cấp khu vực 1 lần (Mẫu 608)

1.1. Phiếu giao nhận hồ sơ

Các bước thực hiện tờ khai BHXH bằng I-van VNPT

 • Chọn kỳ kê khai: Người dùng chọn tháng, năm và mã đơn vị cần khai

 • Người dùng chọn lần khai, tạo mới như hình sau

                

 • Người dùng chọn các mẫu tờ khai để lập hồ sơ

 • Tương ứng với các mẫu tờ khai đã được đánh dấu ở cột Chọn, xuất hiện các tab ở bên dưới. Người dùng nhập thông tin cho các tờ khai bằng cách click chuột vào tab tương ứng.
 • Sau khi kê khai xong thông tin các tờ khai trong thủ tục hồ sơ 601 và ghi vào hệ thống, người dùng xem kết quả thông qua chức năng Kết xuất báo cáo.

 • Chọn xong kỳ báo cáo thì nhấn nút Thực hiện để xem kết quả

 • Xem danh sách các tờ khai đã điền thông tin

Nhấn vào “Xem” ở cột Xem để thấy kết quả tờ khai dạng văn bản

VD: xem Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 602

 • Để ký số các văn bản này, chú ý cắm token vnpt-ca và lựa chọn các file cần ký như sau

 • Nhấn nút Ký số để ký.
 • Tiếp theo chọn chữ ký số tương ứng và nhấn nút OK.

 • Nhập số pin để ký. Lưu ý với mỗi văn bản muốn ký số thì người dùng phải lựa chọn chữ ký số 1 lần.

 • Xem kết quả sau khi ký tờ khai BHXH

1.2. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần theo Mẫu số 14-HSB (bản chính)

Các bước thực hiện

 • Nhập thông tin người lao động vào danh sách

Đưa lao động vào danh sách bằng cách nhập tên người lao động hoặc chọn từ danh sách Họ và tên, sau đó nhập các thông tin cần thiết khác như trên hình

 • Thêm dòng thì nhấn phím Insert
 • Xóa dòng thì chọn dòng cần xóa và nhấn phím F11
 • Nạp dữ liệu(F8): nhấn vào đây hoặc phím F8, để đưa dữ liệu từ file excel vào tờ khai 14-HSB

        

Chọn file excel trên máy rồi nhấn nút Tải dữ liệu.

 • Sao chép dữ liệu (F7): nhấn vào nút này hoặc bấm F7 để thực hiện sao chép dữ liệu từ mẫu 14-HSB  từ tờ khai được chọn vào mẫu 14-HSB của tờ khai hiện tại.

        

Chọn lần phát sinh cần sao chép dữ liệu từ lần phát sinh đó sau đó nhấn nút Chấp nhận để sao chép

 • Làm mới(Esc): nhấn vào đây hoặc phím Esc để xóa sạch thông tin đang nhập trên tờ khai BHXH điện tử 14-HSB, thao tác này vẫn không làm thay đổi thông tin đã lưu trữ trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Xóa(F3): nhấn vào đây hoặc phím F3 để xóa toàn bộ thông tin trên tờ khai BHXH điện tử 14-HSB và thông tin đã lưu trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Ghi(F5): nhấn vào đây hoặc phím F5 để ghi thông tin hiện có trên tờ khai BHXH điện tử 14-HSB vào trong hệ thống.
 • Đóng(F12): nhấn vào đây hoặc phím F12 để thoát ra khỏi màn hình nhập thông tin cho tờ khai BHXH điện tử 14-HSB.

1.3. Đối với người có thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (nếu nghỉ trước tháng 07/2010): Đơn xác nhận (Mẫu số 02-BHKV, bản chính) và sổ BHXH (bản chính)

Các bước thực hiện

 • Nhập thông tin người lao động vào danh sách

Đưa thông tin vào danh sách bằng cách nhập tên đơn vị, số kê khai, số công văn, sau đó nhập các thông tin cần thiết khác như trên hình

 • Thêm dòng thì nhấn phím Insert
 • Xóa dòng thì chọn dòng cần xóa và nhấn phím F11
 • Nạp dữ liệu(F8): nhấn vào đây hoặc phím F8, để đưa dữ liệu từ file excel vào tờ khai 02-BHKV

        

Chọn file excel trên máy rồi nhấn nút Tải dữ liệu.

 • Sao chép dữ liệu (F7): nhấn vào nút này hoặc bấm F7 để thực hiện sao chép dữ liệu từ mẫu 02-BHKV  từ tờ khai được chọn vào mẫu 02-BHKV của tờ khai hiện tại.

        

Chọn lần phát sinh cần sao chép dữ liệu từ lần phát sinh đó sau đó nhấn nút Chấp nhận để sao chép

 • Làm mới(Esc): nhấn vào đây hoặc phím Esc để xóa sạch thông tin đang nhập trên tờ khai 02-BHKV, thao tác này vẫn không làm thay đổi thông tin đã lưu trữ trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Xóa(F3): nhấn vào đây hoặc phím F3 để xóa toàn bộ thông tin trên tờ khai 02-BHKV và thông tin đã lưu trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Ghi(F5): nhấn vào đây hoặc phím F5 để ghi thông tin hiện có trên tờ khai 02-BHKV vào trong hệ thống.
 • Đóng(F12): nhấn vào đây hoặc phím F12 để thoát ra khỏi màn hình nhập thông tin cho tờ khai 02-BHKV.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *