Hướng dẫn làm hồ sơ BHXH điện tử giải quyết chế độ tử tuất (Mẫu 607)

Hướng dẫn làm hồ sơ BHXH online giải quyết chế độ tử tuất (Mẫu 607) bằng phần mềm I-van và chữ ký số VNPT

1. Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất (Mẫu 607)

1.1. Phiếu giao nhận hồ sơ

Các bước thực hiện BHXH bằng I-van VNPT

 • Chọn kỳ kê khai: Người dùng chọn tháng, năm và mã đơn vị cần khai

 • Người dùng chọn lần khai, tạo mới như hình sau

                

 • Người dùng chọn các mẫu tờ khai để lập hồ sơ

 • Tương ứng với các mẫu tờ khai đã được đánh dấu ở cột Chọn, xuất hiện các tab ở bên dưới. Người dùng nhập thông tin cho các tờ khai bằng cách click chuột vào tab tương ứng.
 • Sau khi kê khai xong thông tin các tờ khai trong thủ tục hồ sơ 601 và ghi vào hệ thống, người dùng xem kết quả thông qua chức năng Kết xuất báo cáo.

 • Chọn xong kỳ báo cáo thì nhấn nút Thực hiện để xem kết quả

 • Xem danh sách các tờ khai đã điền thông tin

Nhấn vào “Xem” ở cột Xem để thấy kết quả tờ khai dạng văn bản

VD: xem Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 602

 • Để ký số các văn bản này, chú ý cắm token vnpt-ca và lựa chọn các file cần ký như sau

 • Nhấn nút Ký số để ký.
 • Tiếp theo chọn chữ ký số tương ứng và nhấn nút OK.

 • Nhập số pin để ký. Lưu ý với mỗi văn bản muốn ký số thì người dùng phải lựa chọn chứng thư 1 lần.

 • Xem kết quả sau khi ký

1.2. Tờ khai của thân nhân người chết theo Mẫu số 09A-HSB (bản chính)

Các bước thực hiện BHXH bằng I-van VNPT

 • Đưa lao động vào danh sách bằng cách chọn ở cột Họ và tên(B), các thông tin khác của lao động sẽ tự động điền thêm vào các cột bên phải.
 • Sử dụng phím “Insert” để thêm dòng
 • Để xóa dòng thì chọn dòng cần xóa và nhấn phím F11
 • Để Nạp dữ liệu(F8): nhấn vào “Nạp dữ liệu (F8)” hoặc phím F8
 • Để đưa dữ liệu từ file excel vào tờ khai 09A-SHB

Chọn file excel trên máy rồi nhấn nút Tải dữ liệu.

 • Làm mới(Esc): nhấn vào đây hoặc phím Esc để xóa sạch thông tin đang nhập trên tờ khai BHXH online 09A-SHB, thao tác này vẫn không làm thay đổi thông tin đã lưu trữ trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Xóa(F3): nhấn vào đây hoặc phím F3 để xóa toàn bộ thông tin trên tờ khai BHXH online 09A-SHB và thông tin đã lưu trong hệ thống ở kỳ kê khai hiện tại.
 • Ghi(F5): nhấn vào đây hoặc phím F5 để ghi thông tin hiện có trên tờ khai BHXH online 09A-SHB vào trong hệ thống.
 • Đóng(F12): nhấn vào đây hoặc phím F12 để thoát ra khỏi màn hình nhập thông tin cho tờ khai BHXH online 09A-SHB.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *