Giai đoạn 2017-2020 BHXH quyết tâm xây phát triển đối tượng tham gia cho đến năm 2025

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, BHXH Việt Nam thông qua ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. BHXH Việt Nam được đề ra nhiệm vụ phải xây dựng hệ thống vững mạnh và tiếp tục khuyến khích các đối tượng khi tham gia BHXH.

chu ky so

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cơ bản đồng ý với báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH tại văn bản số 3263/LĐTBXH-BHXH. Giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH theo mục tiêu Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1 tháng 6 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Phó Thủ tướng giao Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và BHXH Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2017- 2020 và đến năm 2025.

Bộ LĐ-TB&XH cũng được giao khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Theo nguồn: http://www.baohiemxahoi.gov.vn/

Tham khảo đăng ký chữ ký số VNPT.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *