thuế thu nhập cá nhân

Doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, cá nhân phải đóng thuế ra sao?

Đánh giá

Cụ thể, cá nhân kinh doanh có sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức DN. Cá nhân kinh doanh được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá 10 lao động. Cá nhân kinh doanh có sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức DN.

Về thủ tục đăng ký kinh doanh, cá nhân kinh doanh gửi giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Sau đó, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế tại chi cục thuế nơi đặt trụ sở trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc thực hiện đăng ký thuế cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu đối với cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải đăng ký kinh doanh.

Về khai thuế, nộp thuế, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN.
Đối với CNKD có mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên thì các loại thuế, phí CNKD phải nộp gồm lệ phí môn bài, thuế GTGT, TNCN, tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có), phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản (nếu có).
Cụ thể, với lệ phí môn bài, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ trên 100 – 300 triệu đồng mức lệ phí môn bài là 300.000 đồng, doanh thu trên 300 – 500 triệu đồng mức lệ phí này là 500.000 đồng, trên 500 triệu đồng lệ phí môn bài là 1 triệu đồng.

thue thu nhap ca nhan

Với Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN), cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN cụ thể như sau: Số thuế GTGT phải nộp = doanh thu tính thuế GTGT x tỷ lệ (%) thuế GTGT.Số thuế TNCN phải nộp = doanh thu tính thuế TNCN x tỷ lệ (%) thuế TNCN theo quy định.

Cá nhân nộp thuế khoán khai thuế khoán một năm một lần chậm nhất là ngày 15/12 của năm trước. Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán mới ra kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh trong năm thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô.

Cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của CQT thì ngoài việc khai doanh thu khoán, cá nhân tự khai và nộp thuế đối với doanh thu trên hoá đơn vào Báo cáo sử dụng hoá đơn theo mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD (ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC) theo quý, chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Theo tin tức Kinhtedothi

0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *