Đăng ký file TBarCode5.ocx

Truy cập bằng quyền Administrator.

Vào cmd, gõ regsvr32

vào cmd gõ regsvr32

 

+ Tiếp theo, vào thư mục KBHXH > Config, dùng chuột kéo file TBarCode5.ocx
vào màn hình cmd (nhìn cả đường dẫn đến file đó) như sau

+ Tiếp theo, vào thư mục KBHXH > Config, dùng chuột kéo file TBarCode5.ocx vào màn hình cmd (nhìn cả đường dẫn đến file đó) như sau :

di chuyển file tbarcode5 vào cmd

+ Nhấn Enter để thực hiện đăng ký. Màn hình hiển thị thông báo như sau là đăng ký thành công

 

đăng ký thành công

 

Chúc anh/chị thành công.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *