Chương trình thi đua cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới của BHXH Việt Nam

Chương trình thi đua cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới của BHXH Việt Nam
5 (100%) 1 vote

Vừa qua, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 4794/KH-BHXH ngày 01/12/2016 về Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay cây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch nhằm mục đích phát huy trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong Ngành đối với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, kế hoạch xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước; Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để triển khai đối tượng tham gia BHYT, phấn đấu 100% huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới về người dân tham gia BHYT.

BHXH Việt Nam yêu cầu việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình cụ thể và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các đơn vị từ nay đến năm 2020. Phong trào thi đua phải được tổ chức thường xuyên, nội dung cụ thể, hình thức phong phú, thiết thực và tạo được sức lan tỏa, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân, tập thể đơn vị.

Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm hay phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của Ngành.

nong-thon-071216

Nội dung của phong trào thi đua tập trung vào các nội dung:

Thứ nhất, tổ chức quán triệt nội dung Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị.

Xác định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới liên quan đến nhiệm vụ của Ngành, của đơn vị. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và tổ chức phong trào thi đua góp phần cùng địa phương phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Thứ hai, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp hiệu quả nhằm phát triển số người tham gia BHYT. Căn cứ tỷ lệ người dân đã tham gia BHYT, BHXH tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan trên địa bàn đẩy mạnh rà soát, phân nhóm đối tượng và số người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch, mục tiêu và lộ trình cụ thể phát triển đối tượng tham gia BHYT phù hợp với các đặc thù của địa phương. Phấn đấu 100% huyện, xã trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới về tỷ lệ người dân tham gia BHYT và đến năm 2020 đạt tỷ lệ bao phủ BHYT trên 90% dân số cả nước.

Thứ ba, BHXH tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới bằng các hoạt động như: nghiên cứu, tổ chức hỗ trợ hiệu quả giúp các địa phương trên địa bàn thực hiện các chỉ tiêu về y tế, xã hội,…

Thứ tư, gắn phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới cùng Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua khác với việc tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo ra động lực và sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua đề ra…

Kế hoạch cũng nêu rõ, kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua là nội dung quan trọng khi đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân của đơn vị.

Cụ thể, hằng năm, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng BHXH Việt Nam, các cụm thi đua trong Ngành BHXH lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thi đua về xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá thi đua, bình xét khen thưởng.

Việc khen thưởng hằng năm về thành tích trong Phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới chủ yếu do BHXH tỉnh, thành phố thực hiện và cần chú trọng đến các tập thể nhỏ, viên chức, người lao động trực tiếp công tác. Trường hợp có thành tích xuất sắc, tiêu biểu có tác dụng đối với toàn quốc thì đề nghị Tổng Giám đốc khen thưởng.

Việc khen thưởng sơ kết Phong trào thi đua sẽ diễn ra vào cuối năm 2018; khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua sẽ diễn ra vào cuối năm 2020.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch, đề ra các nội dung và giải pháp triển khai có hiệu quả, kịp thời phổ biến phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi, quản lý.

Các cơ quan truyền thông, báo chí của Ngành có trách nhiệm tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền phong trào thi đua và nêu các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới./.

Năm cũ sắp qua năm mới cận kề, theo quan niệm của nhiều người tháng khai quý là thời điểm quan trọng để lập nghiệp, hãy đăng ký chữ ký số vnpt ngay hôm nay để chuẩn bị cho mình những hành trang tốt nhất trên con đường lập nghiệp của bạn.

Theo:http://www.baohiemxahoi.gov.vn/

0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *