Chữ ký số bảo hiểm xã hội điện tử

Khai thuế qua mạng đã trở thành 1 công cụ đắc lực cho các doanh nghiệp, cải cách hành chính tốt hơn, các cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, ngân hàng, ngày càng hiện đại, đó là sự quan tâm của nhà nước vào cải cách hành chính. Hiện tại cơ quan bảo hiểm đã triển khai chữ ký số bảo hiểm để khai qua mạng.

Việt Nam sẽ có quy định về chữ ký số bảo hiểm xã hội trên thiết bị di động

Vài nét tiêu biểu về chữ ký số bảo hiểm xã hội

Để tham gia kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử, bắt buộc các bạn phải có chữ ký số. Lúc này chữ ký số đóng vai trò như con dấu của người kê khai, thông qua đó Doanh nghiệp – Cá nhân – Tổ chức có thể kê khai và nộp các loại giấy tờ hồ sơ thủ tục qua mạng.

Việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch BHXH giúp tiết kiệm chi phí đi lại, tiết kiệm được khoảng thời gian chờ đợi hoàn thiện các thủ tục kê khai.

Các hồ sơ giấy tờ nộp qua hệ thống BHXH trực tuyến đều hợp lệ được cơ quan bảo hiểm chấp nhận, và có thể xem đây là giải pháp thay thế cho việc nộp hồ sơ giấy trước đây.

Chữ ký số nói chung và chữ ký số vnpt nói riêng dựa trên công nghệ mã khóa công khai (RSA): mỗi người dùng phải có 1 cặp khóa (keypair) gồm khóa công khai (public key) và khóa bí mật (private key).“Khóa bí mật” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số

Để sử dụng Chữ ký số thì văn bản cần phải được mã hóa hàm băm (là giải thuật nhằm sinh ra các giá trị băm tương ứng với mỗi khối dữ liệu: có thể là một chuỗi kí tự, một đối tượng trong lập trình hướng đối tượng, v.v…. Giá trị băm đóng vai gần như một khóa để phân biệt các khối dữ liệu). Sau đó dùng khoá bí mật của người chủ khóa để mã hóa, khi đó ta được Chữ ký số. Khi cần kiểm tra, bên nhận giải mã với khóa công khai để lấy lại hàm băm và kiểm tra với hàm băm của văn bản nhận được. Nếu hai giá trị này khớp nhau thì bên nhận có thể tin tưởng rằng văn bản đó xuất phát từ người sở hữu khóa bí mật.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *