bhxh-ldld

Chính sách thu thuế ở Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9201/CT-TT&HT ngày 13/6/2016 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về thanh toán theo hình thức cấn trừ đối với hàng hoá xuất khẩu. Về vấn đề này, tổng cục Thuế có ý kiến sau – Khai nộp thuế điện tử đơn giản hơn với VNPT.

Trường hợp hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được thanh toán cấn trừ vào khoảng tiền vay nợ trước ngoài cơ sở kinh doanh phải có đủ điều kiện, thủ tục, hồ sơ như sau:

– Hợp đồng vay nợ (đối với những khoảng vay tài chính có thời hạn dưới 01 năm); hoặc giấy xác nhận đăng ký khoản vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Chứng từ chuyển tiền của phía nước ngoài voà Việt Nam qua ngân hàng. Phương thức thanh toán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu cấn trừ vào khoản nợ vay nước ngoài phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu.

– Bản xác nhận của phía nước ngoài về cấn trừ khoản vay

– Trường hợp sau khi cấn trừ giá trị hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu vào khoảng nợ vay của nước ngoài có chênh lệch, thì số tiền chênh lệch phải thưc hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại điểm này.

bhxh-ldld

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công  ty TNHH RRR Development – ASIA kết thúc năm tài chính 2015, sau khi hoàn thành các thủ tục Quyết toán thuế và các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, vẫn còn một số dư  lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được chuyển về cho nhà đầu tư là Công ty RRR Development Co.; vẫn còn một số dư nợ chưa thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu cho Công ty TNHH RRR Development-ASIA thì thống nhất với ý kiến xử  lý của cục Thuế tỉnh Bình Dương nêu tại công văn số 9201/CT-TT&HT. Đề nghị Cục Thuế căn cứ cụ thể thực tế hồ sơ thanh toán cấn trừ công nợ của Công ty để xử lý phù hợp quy định pháp luật.

Đăng ký chữ ký số ngay để khai thuế điện tử trở nên dễ dàng và nhanh chóng.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *