Hướng dẫn khai BHXH điện tử cho chế độ hưu trí do cơ quan BHXH giới thiệu giám định y khoa (Mẫu 621)

Hướng dẫn Giải quyết chế độ hưu trí do cơ quan BHXH giới thiệu giám định y khoa (Mẫu 621). Đảm bảo bạn sẽ làm tốt qua những hình ảnh chúng tôi hướng dẫn bên dưới về BHXH điện tử.

1. Phiếu giao nhận hồ sơ

Các bước thực hiện kê khai bảo hiểm xã hội điện tử bằng I-van và chữ ký số VNPT

Chọn chức năng 621 cần kê khai:

Chọn kỳ kê khai: Người dùng tháng, năm và mã đơn vị cần khai

Người dùng chọn lần khai, tạo mới như hình sau

Người  dùng nhập dữ liệu cho các trường người giao nhận hồ sơ, số điện thoại và chọn các mẫu tờ khai để lập hồ sơ

Tương ứng với các mẫu tờ khai đã được đánh dấu ở cột Chọn, xuất hiện các tab ở bên dưới( nếu có)

Người dùng nhập thông tin cho các tờ khai bằng cách click chuột vào tab tương ứng (nếu có)

Sau khi kê khai xong thông tin các tờ khai trong thủ tục hồ sơ 621 và ghi vào hệ thống, người dùng xem kết quả thông qua chức năng Kết xuất báo cáo. Chọn báo cáo cần xem như hình bên dưới sau đó nhấn nút Chấp nhận

Chọn xong kỳ báo cáo thì nhấn nút Thực hiện để xem kết quả

Xem danh sách các tờ khai đã điền thông tin

Nhấn vào Xem ở cột Xem để thấy kết quả tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử dạng văn bản

VD ở đây xem Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 621

Để ký số các văn bản này, chú ý cắm token vnpt-ca và lựa chọn các file cần ký như sau

Nhấn nút Ký số để ký.

Tiếp theo chọn chữ ký số VNPT tương ứng và nhấn nút OK.

Nhập số pin để ký. Lưu ý với mỗi văn bản muốn ký số thì người dùng phải lựa chọn chữ ký số 1 lần.

Xem kết quả sau khi ký tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử bằng chữ ký số VNPT

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *